PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Infectious Diseases - EAP0104330
Anglický název: Infectious Diseases
Zajišťuje: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny (14-330)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2022 do 2023
Semestr: oba
Body: 4
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Věra Štruncová
Vyučující: MUDr. Andrej Bebjak
MUDr. Son Duong
MUDr. Sam Hofman, Ph.D.
MUDr. Alena Koubová
MUDr. Alena Kovandová
MUDr. Miroslav Kubiska
MUDr. Lenka Kukrálová
doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.
MUDr. Ing. Robin Šín, Ph.D., MBA
MUDr. Věra Štruncová
Atributy: Povinné předměty pro Všeobecné lékařství
Neslučitelnost : EA0110025
Záměnnost : EA0110025
Je prerekvizitou pro: EAP0105540, EAP0105310, EAP0105460, EAP0105430, EAP0105450
Je záměnnost pro: EA0110025
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Infectious diseases- LF UK v Plzni, General medicine, course 4 since.pdf Infectious diseases- LF UK v Plzni, General medicine, course 4 since Jarmila Šindelářová
Anotace -
Seznámení posluchačů s nejčastěji se vyskytujícími a klinicky nejdůležitějšími infekčními nemocemi s důrazem na <br>
mezioborovou spolupráci při jejich diagnostice a terapii.<br>
Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (22.09.2023)
Literatura

The obligatory literature:

Mandal, B.K., Wilkins,E.G.L., Dunbar,E.M., Mayon-White,R.T.: Infections Diseases. Oxford: Blackwell 2004

Hobstová,J. et al.: Infections Diseases. Praha Karolinum 2012

The recommend literature:

Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R.: Mandell, Douglas and Bennett´s PRINCIPLES and  PRACTICE of INFECTIOUS DISEASES, 9th  edition 2019, 4176 pp. ISBN: 0323482554

Materials for lessons in Moodle

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (24.10.2023)
Požadavky ke zkoušce

Completion of the practical and theoretical parts with the possibility of one absence. Replacement of missing practices will be possible by agreement of the teacher.     

In the 2023/2024 school year, teaching at the Department of Infectious Diseases and TM will take place in person. 

Full-time teaching will take place at KINCM (Building No. 2 of the University Hospital Bory), in individual departments and in the library according to the schedule.

The in-person exam in infectious medicine consists of a test (to be done on a PC) and an oral exam - by pulling out 2 questions, according to the published list. Preparation time approx. 15 min. For the exam, the student must have writing utensils. During the exam, the student must not have a mobile phone and other unauthorized aids with him/her.

The test, including the oral exam, takes place at the INF Library.

Teaching and exams will take place according to the usual anti-epidemic rules.

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (29.11.2023)
Sylabus

The syllabus:

 Lesson I

Gastrointestinal  diseases of infectious origin

 Pathophysiology of gastrointestinal diseases (osmotic, inflammatory, secretory mechanisms of diarrhoea)

Incidence and epidemiology of infectious gastroenterites

Infectious gastroenteritis of viral and bacterial origin and foodborne toxigenic diarrhoea (clinical course, diagnosis, therapy, prophylaxis)

Differential diagnosis of infectious and non- infectious diarrhoea

Complications of infectious diarrheal diseases

Clinical picture, epidemiology, pathophysiology, complications, therapy, prophylaxis of Salmonellosis, Salmonella typhi and paratyphi, Cholera, E.coli gastroenteritis, Campylobacteriosis, Yersinia enterocolitica, Shigellosis, pseudomembranous enterocolitis, Rotavirus, Adenovirus, Norwalk virus gastroenterites and other viral gastroenterites, foodborne toxigenic diarrhea

Hemolytic-uremic syndrome

Aspects of prophylaxis of infectious diarrhea (vaccination)

 

Lesson II

Infectious inflammatory diseases of the liver

 Pathophysiology of viral hepatites

Incidence and epidemiology of viral hepatites

Acute viral hepatitis A - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers), therapy, prophylaxis specific and non-specific

Acute viral hepatitis B - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers), therapy, prophylaxis specific and non-specific

Acute viral hepatitis C - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers) therapy, possibility of prophylaxis

Viral hepatitis D - pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and                      serologic markers), therapy, possibility of prophylaxis

Acute viral hepatitis E- pathophysiology, epidemiology, clinical course, diagnosis (laboratory and serologic markers) , therapy, prophylaxis         

Viral hepatites G, F, TTV - new causes of viral hepatites?

Complications and sequelae of acute viral hepatites

Differential diagnosis of acute hepatites (infectious and non-infectious origin)

Chronic hepatitites B and C - incidence, clinical picture, laboratory and serologic markers,          

        possibility of therapy and prophylaxis nowadays

Reye´s syndrome

 

 Lesson III

Exanthematic diseases

 Types of exanthems commonly, pathogenesis

Exanthematic diseases of bacterial and viral origin

Scarlet fever – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, and differential diagnosis

Toxic shock syndrome – history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Kawasaki syndrome – history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Rubella – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, complications, rubella in pregnancy, prophylaxis

Measles – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, complications, differential diagnosis, measles and immunity of organism, prophylaxis

Varicella (Chickenpox) – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, therapy, complications, varicella in pregnancy, varicella and immunodeficiency, prophylaxis

Herpes zoster – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

Megalerythema infectiosum – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, differential diagnosis, therapy, complications, megalerythema infectiosum in pregnancy

Exanthema subitum (Roseola infantum)– epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

 

Lesson IV

Lymphadenopathy

 Occurrence of lymphadenopathy commonly, quick diagnosis is necessary

Viral causes of lymphadenopathy:

Adenovirus – epidemiology, clinical course, diagnosis, therapy

Infectious mononucleosis /virus Epstein-Barr, cytomegalovirus/ - epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Parotitis epidemica (Mumps) – epidemiology, pathogenesis, clinical course, therapy, complications, therapy if complications, prophylaxis

Rubella, measles – clinical course exanthematic diseases

Gingivostomatitis herpetica (Aphthous stomatitis) – epidemiology, pathogenesis, clinical course, therapy, differential diagnosis

 

Bacterial cases of lymphadenopathy:

Infections of streptococci – angina, lymphadenopathy – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Infections of staphylococci – angina, lymphadenopathy, bacterial parotitis – epidemiology,                                                  pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Tularaemia – history, epidemiology, pathogenesis, clinical course, types of tularaemia, diagnosis, therapy, complications

Diphtheria – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, complications, prophylaxis

Listeriosis – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy, listeriosis in                   immunodeficiency

Yersiniosis – epidemiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, therapy

 

Parasitic cause of lymphadenopathy:

Toxoplasmosis – history, epidemiology, pathogenesis, clinical cause, diagnosis, therapy, toxoplasmosis in pregnancy, toxoplasmosis in immunodeficiency

 

Lesson V

Parasitic diseases

 Malaria – history, epidemiology, pathogenesis, occurrence of malaria in the world, prophylaxis

Types of malaria, clinical course, diagnosis, therapy, complications

Amoebosis, giardiosis, echinococcosis, teniarhynchosis, hymenolepiosis, trichinosis (trichinellosis), ankylostomosis, askaridosis, enterobiosis, toxocarosis – etiology, epidemiology, clinical course, diagnosis, therapy, prophylaxis

 

Lesson VI

Infections of the nervous system – bacterial meningitis

 Epidemiology. Ethiology. Clinical features. Diagnostic approach. Laboratory investigations, CSF features, serological tests, CT, MRI. Differential diagnosis. Treatment. Prognosis. Prevention

Acute meningitis – pyogenic: haemophilus meningitis, pneumococcal meningitis, meningococcal infection. Neonatal meningitis

Posttraumatic meningitis

Complications of meningitis. Brain abscess

Listeriosis and Listeria meningitis

Tuberculous meningitis

Fungal and parasitic infections of CNS (Cryptococcal meningitis, Toxoplasmosis)

Septicaemia. Septic shock

 

Lesson VII

Infections of the nervous system – aseptic meningitis

 Viral meningitis and encephalitis /HSV1, 2, VZ, EBV, CMV, AD, PA, enteroviral, TBE

Postinfective and postvaccination encephalitis

Parotitis epidemica (Mumps) and complications (CNS). Encephalitis herpetica

Poliomyelitis and other enteroviral infections. Polio-like illness. Guillain - Barre syndrome

Polyneuritis

Tick borne infections /TBE, Lyme disease (borreliosis), ehrlichiosis, rickettsiosis, tularaemia/

Leptospirosis

Slow viral infections of the CNS (spongiform encephalopathies)

Rabies. Wound septicaemia (P. multocida)

Botulism

Tetanus

 

Lesson VIII

Respiratory tract infections

Herpesvirus infections (HSV-1, HSV-2), Chickenpox and herpes zoster

Influenza, parainfluenza, other viral infections of respiratory tract: RS virus, adenovirus, enterovirus, rhinovirus, acute obstructive laryngitis /croup/

Mycoplasmal and chlamydial infections /psittacosis, ornithosis/

Bacterial respiratory tract infections (Haemophilus influenzae infections, Pertussis and whooping cough syndrome). Actinomycosis

Anaerobic infections

 

Lesson IX

AIDS 

AIDS as a consequence of HIV infection

History, epidemiology, pathogenesis, clinical pictures of various stages of HIV/AIDS, opportunistic infections and tumours associated with AIDS, laboratory and serological diagnosis, differential diagnosis, complications, advances in the treatment of HIV-infection (cART, HAART), vaccines, HIV and society.

Fungal infections. New herpetic viruses. Infections in immunocompromised people. Opportunistic infections

 

Literature recommended for students:

 Mandal, B.K., Wilkins, E.G.L., Dunbar, E.M.,Mayon-White,R.T.: Infections Diseases. Oxford:Blackwell 2004

 Hobstová,J. et al.: Infections Diseases. Praha Karolinum 2012

 Mandell, G.L., Bennett, J.E., Dolin, R.: Mandell, Douglas and Bennett´s PRINCIPLES and  PRACTICE of INFECTIOUS DISEASES, 9th  edition 2019, 4176 pp. ISBN: 0323482554

 

Poslední úprava: Šindelářová Jarmila (24.10.2023)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK