PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Interna (1) - EA0908310
Anglický název: Internal medicine (1)
Zajišťuje: I.interní klinika (14-310)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
Vyučující: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Motáň, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0903060, EA0905500, EA0905510, EA0906090, EA0906100, EA0906520
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)
Hematologie: Vyšetřovací metody v hematologii. Anémie. Poruchy hemostázy. Krvácivé choroby. Myelodysplázie, myeloaplázie, myeloproliferace. Leukémie. Lymfomy. Mnohočetný myelom. Diabetologie a metabolismus: DM 1. a 2. typu. Komplikace DM. Poruchy výživy. Endokrinologie: choroby hypotalamo-hypofyzární. Nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek. Onemocnění kůry a dřeně nadledvinek.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

Souček M., Špinar J., Svačina P. a spol.: Vnitřní lékařství pro stomatology. - Grada Publishing, Praha, 2005

Klener P. et al.: Vnitřní lékařství. Praha Galén 1999 poslední vydání

Chrobák L. a kol. : Propedeutika vnitřního lékařství. Praha SPN poslední vydání

Chrobák L., Gral T., Kvasnička J. et al: Physical Examination in Internal Medicine. Grada Praha last edition

Karlíček V.: Practical Quide to Physical Examination and Electrocardiography. Charles University Faculty of Medicine Plzeň last edition

Harrisons Principles of Internal Medicine last edition

Harvey : The Principles and Practice of Medicine last edition

Haman P.: Praktické návody k hodnocení EKG křivek

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. (21.05.2018)

The condition of acceptance to the exam is a credit. The credit is awarded on the basis of full (or substituted) participation in the practicals. Students enroll in the exam electronically, using the prescribed terms. On the given day and hour, they will come to the seminary room (entrance B, floor 5); take the pen with you. Students draw the exam questions and after 20-minute preparation they approach to the oral examination.

Sylabus -
Poslední úprava: Petr Leba (23.10.2007)

b

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK