PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Imunologie - EA0906520
Anglický název: Immunology
Zajišťuje: Ústav imunologie a alergologie (14-520)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: prof. MUDr. Petr Panzner, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Klinické předměty
Korekvizity : EA0903010, EA0903015, EA0904011
Je korekvizitou pro: EA0908360, EA0208024, EA0907380, EA0908023, EA0907330, EA0908310
Anotace -
Poslední úprava: Lenka Nováková (14.11.2017)
V tomto předmětu získá student základní znalosti o struktuře a funkci imunitního systému, seznámí se s patogenezí, klinickými projevy a léčbou nejvýznamnějších imunopatologických chorob.
Literatura
Poslední úprava: Lenka Nováková (15.11.2017)

 

Recommended literature:

Abbas A. K., Lichtman A. H. H., Pillai S.: Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune Systém. Elsevier Health Sciences, 2012

Supplementary literature:

Doan T., Melvold R., Viselli S., Valtenbaugh C: Immunology. Lippincott Williams & Wilkins, (2nd Edition), 2012

Delves P.J., Martin S.J., Burton D.R., Roitt I.M.: Roitt's Essential Immunology (13th Edition), Wiley-Blackwell, 2017

Weaver C., Murphy K.: Jeneway's Immunobiology (9th Edition), Garland Science, Taylor & Francis Group, LLC, 2017

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (04.02.2019)

Course conditions:
The course is finished by credit and examination.


Conditions for obtaining the credit:
Teaching is conducted in the form of seminars. Active participation in the seminars is necessary to obtain the credit, one absence is allowed.


Conditions for passing the exam:
1. Successful passing a computer test.
2. Answering two oral questions.

 

Exam questions - Immunology - 3rd year - Dentistry 2018/2019     

1. The immune system and its importance for homeostasis. Antigen. Mechanisms of the immune
    system and their cooperation.

2. Component parts of the immune system (organs, cells, substances) and their function.

3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

4. Specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

5. Phagocytosis (phagocytes, their functions, and importance).

6. Complement, pathways of activation, biological significance.

7. Natural killer cells, their characteristics, and function. Interferons.

8. Basophils and mast cells and their role in the immune reactions.

9. HLA system  (classes, polymorphism, typing).

10. Binding of peptides to MHC. Antigen presentation (function, purpose).

11. T-lymphocytes, ontogenesis, selection, surface markers, subpopulations, functions).

12. Th1 based immune reaction.

13. Th2 based immune reaction.

14. Tc based immune reaction.

15. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function. Ontogenesis of antibody production.    

16. Immunoglobulins (structure, classes). Genetic background of immunoglobulin production.
      Anti-idiotypes.

17. Immunoglobulins (functions of different isotypes)

18. Antibodies based immune reaction (primary, secondary).

19. Mucous and cutaneous immune system (Barrier functions of the human body and defense
      mechanisms).

20. External regulation of immune response (possibilities, purposes).

21. Immune mechanisms of inflammation (local and systemic reaction).

22. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines (classification
      according to the function).

23. Defence against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

24. Defence against intracellular pathogens (bacteria, fungi and unicellular parasites.

25. Anti-viral defense.

26. Defence against multicellular parasites.

27. Tumour immunology - tumor antigens, mechanisms of defense.

28. Alloimmune reaction. Types of transplantations and immunological examination before
      transplantation. Immunologically privileged tissues.

29. Types of graft rejection and their mechanisms. GvH. The principle of maternofetal tolerance.
      Rh incompatibility

30. IgG and IgM based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type II).

31. Immunocomplex based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type III).

32. Immunopathological reaction type IV (delayed type). Cutaneous and mucous contact allergy.

33. IgE based immunopathological reaction (type I, atopy).

34. Allergens. Allergic diseases - causes, symptoms, and diagnostics.

35. Anaphylaxis (causes, symptoms, and treatment).

36. Examples of diseases based on immunopathological reaction type I. Treatment.

37. Drug allergy.

38. Acquired immunodeficiencies - causes, mechanisms involved. AIDS.

39. Primary immunodeficiencies - clinical manifestations, examples.

40. Hereditary angioedema (pathophysiology, clinical manifestations, treatment).

41. Examples of systemic autoimmune diseases. Significance of autoantibodies.

42. Examples of organ-specific autoimmune diseases and organoleptic autoimmune diseases.
      Significance of autoantibodies.

 

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Lenka Nováková (10.04.2019)

 

Immunology - 3rd year - Dentistry 2018/2019  

Seminars take place in the seminary room of the Department of Immunology and Allergology - entrance C, 2nd floor, room No 345, 9:00 – 10:40. 

 

22. 2. 2019          Mgr. Ochotná Jitka

 1. The immune system and its importance for homeostasis. Antigen. Mechanisms of the immune
    system and their cooperation.

 2. Component parts of the immune system (organs, cells, substances) and their function.

 3. Non-specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

 4. Specific cellular and humoral immune mechanisms (characteristics, function).

 5. Phagocytosis (phagocytes, their functions and importance).

 6. Complement, pathways of activation, biological significance.

 7. Basophiles and mast cells and their role in the immune reactions.

 8. Immune mechanisms of inflammation (local and systemic reaction).

  

8. 3. 2019            Mgr. Ochotná Jitka

 9. Natural killer cells, their characteristics and function. Interferons.

 10. HLA system  (classes, polymorphism, typing).

 11. Binding of peptides to MHC. Antigen presentation (function, purpose).

 12. T-lymphocytes, ontogenesis, selection, surface markers, subpopulations, functions).

 13. Th1 based immune reaction.

 14. Th2 based immune reaction.

 15. Tc based immune reaction.

 16. Physiological mechanisms of regulation of the immune system. Cytokines (classification
        according to the function).

 

22. 3. 2019          MUDr. Vachová Martina, Ph.D.

 17. B-lymphocytes - ontogenesis, surface markers, function. Ontogenesis of antibody production.    

 18. Immunoglobulins (structure, classes). Genetic background of immunoglobulin production.
       Anti-idiotypes.

 19. Immunoglobulins (functions of different isotypes)

 20. Antibodies based immune reaction (primary, secondary).

 21. Mucous and cutaneous immune system (Barrier functions of the human body and defence
      mechanisms).

 22. External regulation of immune response (possibilities, purposes).

  

5. 4. 2019           Mgr. Ochotná Jitka

23. Defence against extracellular pathogens (bacteria and unicellular parasites).

24. Defence against intracellular pathogens (bacteria, fungi and unicellular parasites).

25. Anti-viral defence.

26. Defence against multicellular parasites.

27. Tumour immunology - tumour antigens, mechanisms of defence.

28. Alloimmune reaction. Types of transplantations and immunological examination before
       transplantation. Immunologically privileged tissues.

29. Types of graft rejection and their mechanisms. GvH. Principle of materno-foetal tolerance. 
        Rh inkompatibility.

30. IgG and IgM based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type II).

31. Immunocomplex based immunopathological reaction (reaction of hypersensitivity type III).

   

12. 4. 2019          MUDr. Liška Martin, Ph.D.

32.  Acquired immunodeficiencies - causes, mechanisms involved. AIDS.

33. Primary immunodeficiencies - clinical manifestations, examples.

34. Hereditary angioedema (pathophysiology, clinical manifestations, treatment).

35. Examples of systemic autoimmune diseases. Significance of autoantibodies.

36. Examples of organ-specific autoimmune diseases and organoleptic autoimmune diseases.
      Significance of autoantibodies.

 

26. 4. 2019          Prof. MUDr. Panzner Petr, CSc.

37. Immunopatological reaction type IV (delayed type). Cutaneous and mucous contact allergy.

38. IgE based immunopatological reaction (type I, atopy).

39. Allergens. Allergic diseases - causes, symptoms and diagnostics.

40. Anaphylaxis (causes, symptoms and treatment).

41. Examples of diseases based on immunopathological reaction type I. Treatment.

42. Drug allergy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK