PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Orální a maxillofaciální chirurgie SRZ - EA0910479
Anglický název: Oral and Maxillofacial Surgery SE
Zajišťuje: Klinika stomatologická (14-470)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Rozsah za akademický rok: 14 [hodiny]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
Garant: doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
MUDr. Lubor Hostička, Ph.D.
MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Korekvizity : EA0908470, EA0908472, EA0909018, EA0909019, EA0909033, EA0909034, EA0909460
Anotace -
Poslední úprava: Petr Leba (28.08.2008)
Úrazy čelistí. Úvod, etiologie. Klasifikace zlomenin. Příznaky čelistních zlomenin, vyšetření nemocného. Hojení zlomenin a
jeho poruchy. Všeobecné komplikace. První pomoc. Způsoby repozice. Fixace zlomenin. Poranění zubů, luxace čelistí.
Zlomeniny dolní čelisti. Klasifikace zlomenin střední obličej. etáže, příznaky, vyšetření, léčení. Zlomeniny baze lební.
Zlomeniny v dětském věku. Poranění slinných žláz.
Literatura
Poslední úprava: Petr Leba (28.08.2008)

podle doporučení vyučujícího

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK