Patologie II. - E0205500
Anglický název: Pathology II.
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 9
E-Kredity: 9
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: odhlásit z termínu zkoušky při nesplněné rekvizitě
pro opakovaný zápis Z Zk musí být splněný zápočet
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Miroslava Benišová
MUDr. Markéta Horáková, Ph.D.
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0203004, E0204010
Prerekvizity : E0203010, E0204011
Je korekvizitou pro: E0207380, E0207036, E0208474, E0209017, E0208038, E0208310, E0208023, E0208029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Praktika Zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
stáhnout Přednášky Zimní semestr 2018-2019.pdf doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: BURIANKO (21.08.2006)
Obecná patologie: Smrt a posmrtné zmeny. Nekroza, apoptoza, gangrena. Regresivní zmeny. Pigmenty. Pneumokoniozy. Akutní a chronický zánet. Geneticky podmínené choroby. Bunecný cyklus.Progresivní zmeny, regenerace, reparace, hojení ran. Obecná patologie nádoru. Etiologická patologie.Patologie imunitního systému. Genetická patologie. Místní poruchy krevního obehu. Patologie hemostázy. Hemorhagická a trombotická diatéza. DIK. Obecná patologie krevního obehu. Šok. Speciální patologie srdce a cév, dýchacího a trávicího systému.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (15.12.2017)

Mačák J. : Obecná patologie. UP Olomouc 2002
Mačák J., Mačáková J. : Patologie. Grada Praha 2004
Povýšil C., et. al.: Obecná patologie. Praha Galén 2011
Povýšil C., et. al.: Speciální patologie. 2. vydání. Praha Galén Karolinum 2007
Wotke: Patologie orofaciální oblasti . Grada publishing Praha 2001
Stárek a kol. : Choroby slinných žláz. Grada publishing Praha 2000
Neville a kol. : Oral and Maxillofacial Pathology. Saunders Company London 1995

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Ingrid Rážová (29.05.2018)

Praktická zkouška - histologické preparáty.

Ústní zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: doc. MUDr. Ondřej Daum, Ph.D. (24.09.2018)

Sylaby přednášek a praktik najdete v sekci "Soubory"