PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Patologie I. - E0204013
Anglický název: Patology I.
Zajišťuje: Šiklův ústav patologie (14-500)
Fakulta: Lékařská fakulta v Plzni
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
Vyučující: MUDr. Miroslava Benišová
MUDr. Markéta Horáková
MUDr. Petr Mukenšnabl, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Lékařství > Teoretické předměty
Korekvizity : E0201020, E0201970, E0202001, E0202004
Anotace -
Poslední úprava: Jan Kratochvíl (20.10.2005)
Obecná patologie: Smrt a posmrtné zmeny. Nekroza, apoptoza, gangrena. Regresivní zmeny. Pigmenty. Pneumokoniozy. Akutní a chronický zánet. Geneticky podmínené choroby. Bunecný cyklus.Progresivní zmeny, regenerace, reparace, hojení ran. Obecná patologie nádoru. Etiologická patologie.Patologie imunitního systému. Genetická patologie. Místní poruchy krevního obehu. Patologie hemostázy. Hemorhagická a trombotická diatéza. DIK. Obecná patologie krevního obehu. Šok. Speciální patologie srdce a cév, dýchacího a trávicího systému.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ingrid Rážová (29.05.2018)

Splněná docházka

Literatura
Poslední úprava: KRAJDL (31.07.2003)

Bednář B. a kol. : Patologie. Učebnice pro lékařské fakulty Praha Avicenum 1982

Kolektiv autorů : Speciální patologie I. - III. díl. Karolinum Praha 1996

Mačák J.: Obecná patologie. UP Olomouc 2002

Liška K.: Orofaciální patologie učebnice pro lékařské fakulty, pro posluchače stomatologie. Avicenum Praha 1983

Wotke: Patologie orofaciální oblasti. Grada publishing Praha 2001

Stárek a kol.: Choroby slinných žláz. Grada publishing Praha 2000

Neville a kol.: Oral and Maxillofacial Pathology. Saunders Company London 1995

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martina Buriánková (19.12.2017)

Přednášky: Předmět patologie. Smrt a posmrtné změny. Nekróza, apoptóza, gangréna. Atrofie. Poruchy metabolismu tuků, glycidů, bílkovin. Amyloidóza.Poruchy metabolismu vody a elektrolytů. Kalcifikace. Krystaly a konkrementy. Pigmentace.Zánět akutní: Buněčné změny, vaskulární změny, mediátory zánětu. Morfologie zánětu sliznic, kůže, serózních blan, hlubokých zánětů. Zánět chronický. Hojení ran. Reparace a regenerace. Buněčný cyklus. Adaptace: Hypertrofie, hyperplazie, metaplazie.Imunopatologie: Alergie, autoimunní choroby. AIDS a ostatní imunodeficientní stavy. Transplantace.Etiologická patologie: Fyzikální a chemické příčiny nemocí. Celkové infekční stavy: Bakteriémie, septikémie, pyémie. Bakteriální a virové infekce. Patogenní houby a parazitární infekce.Prekancerózy, dysplazie, kancerogeneze. Biologické vlastnosti nádorů. Klasifikace nádorů.Obecná patologie oběhu. Místní a celkové poruchy cirkulace. Patologie srdce. Patologie krevních a lymfatických cév. Choroby krve, kostní dřeně, sleziny, lymfatických uzlin a thymu. Patologie horních cest dýchacích. Patologie plic, pleury a mediastina. Patologie jícnu, žaludku a střev.Patologie jater a žlučových cest.Patologie ledvin, vývodných cest močových a mužského genitálu.
Praktická cvičení: Předmět patologie. Smrt.Regresivní změny. Zánět. Progresivní změny. Nádory. Imunopatologie. Poruchy cirkulace. Kardiovaskulární systém. Respirační systém. Gastrointestinální systém. Demonstrační pitva. Muzeum + opakování, konzultace. Hepatobiliární systém. Močový systém. Mužský genitál. 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Ingrid Rážová (29.05.2018)

Splněná docházka

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK