PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Hygiena a epidemiologie SRZk - B00125 (Všeobecné lékařství)
Anglický název: Hygiene and Epidemiology SE
Zajišťuje: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN (11-00200)
Fakulta: 1. lékařská fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Vysvětlení: prof.MUDr.M.Tuček,CSc.
Další informace: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Staré označení: 125
Garant: prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Patří mezi: SZ Hygiena a epidemiologie LEK
Atributy: výjimka pro zápis VP
Lékařství
Stomatologie
Anotace -
Poslední úprava: SLA01900 (03.10.2016)

Vybrané kapitoly z hygieny a epidemiologie: primární prevence, epidemiologie prostředí, toxikologie životního a pracovního prostředí, fyzikální faktory v životním a pracovním prostředí, hodnocení výživy a jejích rizikových faktorů, rizikové faktory v pracovním prostředí, ve vnitřním prostředí budov, rizikové faktory životního stylu, nemocniční hygiena, epidemiologická metodologie, epidemiologie infekčních a neinfekčních nemocí, programy podpory zdraví, terénní práce. ... Podrobnější informace viz. předmět B02107
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK