PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina A2 - ASZNJ3002
Anglický název: German. Course A2
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (30)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Marie Svačinová
Vyučující: PhDr. Marie Svačinová
Prerekvizity : ASZNJ3001
Je prerekvizitou pro: ASZNJ3014, ASZNJ3010
Anotace -
Kurz je určen pro mírně pokročilé (úroveň A1 dle SERR), kteří budou němčinu dále potřebovat při svém univerzitním studiu. Primárně se jedná o pokračování kurzu A1 ze zimního semestru, jehož absolvování je prerekvizitou ke vstupu do kurzu A2. Lze se zapsat i v případě, že prerekvizita není splněna, nutná jsou však znalosti odpovídající úrovni A1, které budou prověřeny testem na začátku semestru.

Cílem kurzu v letním semestru je dosáhnout úrovně A2 dle SERR.

Specificky ke kurzu dr. Svačinové:

Vzhledem k velmi nízké hodinové dotaci kurzu je nutné předpokládat poměrně vysoké časové nasazení při samostudiu a kurzu využít spíše ke konzultacím a prověření dosavadních výsledků studia.

Kurz bude probíhat kombinovaně, vždy v pátek prezenčně, v úterý online.

UPOZORNĚNÍ: V pátek 23.2. a 1.3.2024 bude seminář probíhat také online. Více informací na první hodině v úterý 20.2.2024.
Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (09.02.2024)
Podmínky zakončení předmětu

Atestace:

Zápočet na základě pravidelné účasti na videokonferencích, průběžné práce v hodinách, splnění stanovených úkolů a závěrečného testu.

Poslední úprava: Tschek Klára, M.A. (09.02.2021)
Literatura

Lucie Zemanová, Alena Nekovářová, Němčina (nejen) pro samouky, Leda, možno využít i elektronické verze  

Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (09.02.2024)
Metody výuky

Kurz bude probíhat kombinovaně, vždy v pátek prezenčně, v úterý online formou videokonference, pro osobní přípravu budou studenti zásobování úkoly mj. i prostřednictvím moodle a emailu.

UPOZORNĚNÍ: V pátek 23.2. a 1.3.2024 bude seminář probíhat také online. Více informací na první hodině v úterý 20.2.2024.

Poslední úprava: Křenková Petra, Mgr. (09.02.2024)
Vstupní požadavky

Pro zápis do předmětu je vyžadováno splnění atestace kurzu Němčina A1 - ASZNJ3001. V odůvodněných případech může být tato atestace nahrazena prokázáním dostatečných znalostí, např. prostřednictvím vstupního testu.

Poslední úprava: Bočková Alena, PhDr., Ph.D. (04.02.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK