PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina. Deutsch neuzeitlicher Quellen - ASZNJ3351
Anglický název: German. Deutsch neuzeitlicher Quellen
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (15)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: specializační
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Klára Tschek, M.A.
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
Záměnnost : ASZNJ3320
Je záměnnost pro: ASZNJ3320
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)
Výuka je věnována praktickému nácviku čtení německy psaných pramenů z období 16. – 19. století. V návaznosti na tuto problematiku budou představeny také jevy týkající jazykové a historické situace v českých zemích ve 20. století se zvláštním zřetelem na aspekty němčiny za protektorátu Čechy a Morava.
Během výuky se posluchači seznámí na příkladech konkrétních textů také s postupem při překládání německých historických textů.
Seminář se orientuje na nástin vývoje německého jazyka, přehled německých dialektů, seznámení s historickými měrami a váhami a historickými svátky a datacemi a dále na srovnání českých a německých geografických názvů na území České republiky.
Celá probíraná tematika je přizpůsobena profesním potřebám absolventů oboru archivnictví a pomocné vědy historické, případně historie.
Podmínkou pro vstup je znalost jazyka na úrovni B1/B2.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (30.01.2023)

Pro získání zápočtu se předpokládá aktivní účast v semináři, která je vázána na soustavnou domácí přípravu, pronesení referátu a získání min. 60 % bodů při závěrečném testu. Akceptovány mohou být maximálně 3 omluvené absence. 

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (20.09.2019)

Doporučená literatura

Schmidt, W. (1983), Geschichte der deutschen  Sprache, Berlin. 
Eggers, H., (1963 - 1977), Deutsche Sprachgeschichte, Reinbek bei Hamburg.
Behaghel, O., (1928), Geschichte der deutschen Sprache, Leipzig. 
Masařík, Z., (1989), Historische Entwicklung des Deutschen, Praha. 
Masařík, Z. (1969), Historický vývoj němčiny, Brno.
Besch, W. (2000),  Sprachgeschichte, Berlin, New York.
Moser, F., (1929),  Frühneuhochdeutsche Grammatik, Heidelberg. 
Skála, E. (1966), Das prager Deutsch, Z.f.dt. Sprache 22, H. 1/2, S. 84.
Deutsches Rechtswörterbuch, (1939-1951), Dt. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 

Slovníky

Boková, H. / Spáčilová, L. (2003), Stručný raně novohornoněmecký glosář, Olomouc.
Bok, V. (1995), Slovník středověké němčiny pro historiky, České Budějovice.
Lutterer, I. / Majtán, M. / Šrámek, R. (1982), Zeměpisná jména Československa, Praha.
Chvojka, M., / Skála, J. (1982), Malý slovník jednotek měření, Praha.  
Grimm, J. / Grimm, W. (1854 - 1960), Deutsches Wörterbuch, Leipzig. 
Kluge, F. ( 1967), Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin (West).
Drosdowski, G., (1989), Etymologie, Mannheim, Wien, Zürich.
Lasch, A., (1928 - 1930),  Mittelniederdeutsches Wörterbuch der dt. Sprache, Hamburg. 
Lexer M. (1978), Mittelhochdeutsches Taschenwörterbuch, Leipzig. 
Herrmann, P. (1981), Deutsches Wörterbuch, Tübingen. 
Jelinek, F., (1911),  Mittelhochdeutsches Wörterbuch, Heidelberg. 
Götze, A., (1956), Frühneuhochdeutsches Glossar, Berlin. 
abák, J. (1957), Vollständige Mass-, Gewicht- und Preis-Reducktions-Tabellen für die Anwendung des metrischen Systems in Österreich, Praha.
Oelsen, E. (1933),  Währungen, Massen und Gewichte der ganzen Welt, Vídeň. 
Verdenhalven,  F. (1968), Alte masse, Münze und Gewichte aus dem deutschen Gebiet, Neustadt an der Aisch.
Pfohl, E. (1987), Ortslexikon Sudetenland, Nürnberg. 

Doporučená literatura týkající se nářečí

Wiesigner, P. (1970), Phonetisch-phonologische Untersuchungen zur Vokalentwicklung in den Dialekten, Berlin.
Bach, A., (1965) Deutsche Mundartforschung, Heidelberg. 
Becker, H., (1937),  Sächsische Mundartforschung, Dresden.
Frings, Th, (1936), Grundlagen des Meißnischen Deutsch, Halle/Saale.
Mitzka, W. (1957),  Hochdeutsche Mundarten, Berlin.
Hucke, H. (1961), Thüringischer Dialektatlas, Berlin.
Besch, W. (1967),  Sprachlandschaften und Sprachausgleich im 15. Jh. Studien zur Erforschung der spätmitteldeutschen Schreibgrammatik und zur Entstehung der neuhochdeutschen Schriftsprache, München.
Goepfert, E. (1878), Die Mundart des sächsischen Erzgebirges, Leipzig.
Gradl, H. (1895), Die Mundarten Westböhmens, München.
Heilig, O. (1898), Grammatik der ostfränkischen Mundart, Leipzig.
Zatočil, L. (1950),  Soupis nejdůležitějších dialektických znaků německého nářečí staroslezského a rakouskobavorského, in: Slezský sborník, Jahrg. 
Schwarz, E. (1960), Sprache und Siedlung in Nordbayern, Nürnberg.
Smeller, A.J. (1972), Bairisches Wörterbuch, München.
Gradl, H. (1870), Der ostfränksiche Dialekt in Böhmen, Eger.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Alena Bočková, Ph.D. (20.09.2019)
  • Celkový přehled vývoje německého jazyka
  • Seznámení s doporučenou literaturou a slovníky k jednotlivým etapám vývoje
  • Německá nářečí na území dnešních německy mluvících států a České republiky
  • Názvy měr a vah
  • Jména svátků
  • Německé geografické názvy užívané v minulosti jako ekvivalenty v České republice
  • Práce s konkrétními texty (texty jsou vybírány tak, aby se posluchači seznámili s metodikou  překladu a chápání německých historických textů
  • Pronesení odborných referátů, vztahujících se k vývoji němčiny nebo historických událostí daného období
  • Nácvik psaní oficiálního dopisu zaměřeného na kontakt uživatele a pracovníka archivu
Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Petra Křenková (13.09.2023)

Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost jazyka na úrovni B1/B2.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK