PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Němčina B1.1 - ASZNJ3010
Anglický název: German. Course B1.1
Zajišťuje: Jazykové centrum - němčina (21-JCN)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/4, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / 40 (20)
letní:neurčen / neurčen (20)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň: základní
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Klára Tschek, M.A.
Vyučující: Mgr. Petra Křenková
PhDr. Karel Mika
Prerekvizity : ASZNJ3002
Záměnnost : ASZNJ3014
Je prerekvizitou pro: ASZNJ3020, ASZNJ3024
Je záměnnost pro: ASZNJ3014
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Karel Mika (23.09.2022)
Kurz je prvním ze čtyř přípravných kurzů vedoucím ke zkouškám typu B2 i Akademické čtení. Je určen pro studující s úrovní B1 (minimálně A2+), nikoli začátečníkům.

Začátečníci mají možnost navštěvovat kurz A1 (v zimním semestru) a kurz A2 (v letním semestru).

Výuka bude probíhat prezenčně.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (19.09.2022)

 • Studenti budou umět popsat své zážitky, okolí, osoby, vyjádřit argumenty pro a proti, forumlovat cíle a záměry
 • Studenti se naučí pracovat samostatně tak,aby se dokázali učit jazyk i mimo výuku s ohledem na vlastní zájmy, potřeby, preference

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (26.01.2022)

Atestace:

Zápočet na základě pravidelné aktivní účasti na výuce, pravidelného plnění úkolů v moodlu + zápočtového testu. 

Literatura
Poslední úprava: Klára Tschek, M.A. (12.09.2019)

Základní používaná učebnice:

W. Krenn, H. Puchta: Motive. Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber-Verlag, 2016, Lektion 19 bis 24 

V případě potřeby budou doplňující výukové materiály poskytnuty v hodinách.
 
Doporučená literatura:
Berglová, E.; Formánková, E.; Mašek, M.: Moderní gramatika němčiny, Fraus, 2002
Dreyer,H.; Schmitt,R.: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik aktuell (Die Gelbe aktuell), Hueber Verlag, 2009
Gottstein-Schramm; Kalender; Specht: Schritte Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2010
Gottstein-Schramm; Kalender; Specht: Grammatik - ganz klar!, Hueber Verlag, 2011
Perlmann-Balme, M.; Hering, A.; Matussek, M.: em Übungsgrammatik, Hueber Verlag, 2006  Perlmann-Balme, M.; Hering, A.; Matussek, M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe DaF, Hueber Verlag, 2009
Raděvová, Zuzana: Gramatika německého jazyka, Didaktis, 2008
Schmitz, H.; Sonntag T.; Sieber U.; Koithan, U.: Aspekte Neu B1+, Langenscheidt, 2014

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Karel Mika (13.09.2022)

Kurz je určen studujícím se vstupními znalostmi na úrovni A2+ / B1. 

Sylabus kurzu: 

Themen: 

 • Lebenslauf, Veränderungen, wichtige Personen 
 • Film
 • Konsumverhalten 
 • Statistiken 
 • Reisen und Auswandern 
 • Beziehungen 

Sprechhandlungen: 

 • (biographisches) Erzählen 
 • Räume beschreiben
 • Abläufe beschreiben 
 • Vermutungen äußern
 • Graphiken beschreiben
 • Ziele und Zwecke formulieren 
 • Über Irreales sprechen

Postupuje se podle učebnice Motive B1, lekce 19 - 24, rozšiřuje se slovní zásoba, gramatické znalosti, rozvíjí se schopnost ústní a písemné komunikace v obecném kontextu, zařazuje se příprava osvojení akademických dovedností a základů odborného stylu.


Základní používaná učebnice:

W. Krenn, H. Puchta: Motive. Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber-Verlag, 2016, Lektion 19 bis 24 

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: PhDr. Karel Mika (05.09.2023)

Pro kurz B1.1 platí prerekvizita:

-          úspěšné absolvování kurzu A2 na Jazykovém centru (v rámci našich běžných kurzů nebo celoživotního vzdělávání) NEBO

-          složení vstupního testu

Pokud tedy nemáte zápočet  / osvědčení z kurzu A2, musíte udělat vstupní test.

Vstupní test se skládá ze 2 částí:

1) Online-test, který zároveň slouží k Vaší orientaci. Udělejte si test co nejdříve, podle výsledku pak budete vědět, jestli je úroveň B1.1 pro Vás vhodná, nebo jestli Vaše úroveň je spíše vyšší / nižší.

2) Prezenční test (krátké písemné úkoly) které se budou konat v 1. prezenční hodině (a bude existovat náhradní termín)

Obě části tohoto testu jsou povinné (kromě u absolventů úrovně A2).

Udělejte si online-test před začátkem zápisu do kurzů zde https://dl1.cuni.cz/mod/quiz/view.php?id=596400 – pomůže Vám v orientaci.

Pro vstup k testu potřebujete klíč, který najdete zde: https://dl1.cuni.cz/mod/page/view.php?id=662261

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK