PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Korejský jazyk Ia - AKO100116
Anglický název: Korean Language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 42 (20)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Je korekvizitou pro: AKO100165, AKO100164
Je prerekvizitou pro: AKO100162, AKO100163
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)
Kurz korejského jazyka se zaměřuje na nácvik písma a základy mluvené korejštiny, tedy na znalost základních
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy:
1. Korejské písmo
2. Nácvik čtení a psaní, základní pozdravy
3. Představování
4. Poloha, pozice
5. Směr, dějová slovesa, nakupování
6. Časová určení, rodina
7. Víkend
8. Schůzka
9. Plánování, jídlo
10. Roční období, počasí, pozvání
11. Doprava, hledání cesty
12. Díky a omluvy
13. Opakování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů, 70% účast na hodinách.

Poměry při hodnocení: docházka 30%, práce v hodinách a domácí příprava (pracovní listy) 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem, praktickou ústní zkouškou.

Splnění zkoušky z Korejský jazyk Ia je podmínkou pro zapsání do předmětu Korejský jazyk Ib.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Základní:
Yonsei hangugo (Yonsei Korean) 1-1, Yonsei University Press, 2012
Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.
Rozšiřující: Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha
Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge
Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)

Zkouška v ZS je podmíněna úspěšným složením souhrnné písemné zkoušky a průběžným odevzdáváním pracovních listů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)

Po krátkém teoretickém úvodu do korejského jazyka a písma struktura kurzu sleduje jednotlivé kapitoly Učebnice Yonsei

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 1, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Youn Woo Jung (22.09.2021)

Předmět je určen pouze studentům prvního ročníku koreanistiky, předpokládá se znalost korejského písma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK