PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korejský jazyk Ia - AKO100116
Anglický název: Korean Language Ia
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (22)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)
První kurz korejského jazyka se zaměřuje na nácvik písma a základy mluvené korejštiny, tedy na znalosti základních
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy:
1. Korejské písmo
2. Nácvik čtení a psaní, základní pozdravy
3. Představování
4. Poloha, pozice
5. Směr, dějová slovesa, nakupování
6. Časová určení, rodina
7. Víkend
8. Schůzka
9. Plánování, jídlo
10. Roční období, počasí, pozvání
11. Doprava, hledání cesty
12. Díky a omluvy
13. Opakování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Složení písemné zkoušky.

Úspěšné splnění průběžných testů a úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Základní: Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.

Rozšiřující: Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha

Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.

Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge

Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Zkouška v ZS je podmíněna úspešným složením písemného testu v jeho závěru.

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zkoušky v ZS, složením souhrnné písemné zkoušky a průběžných testů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Po krátkém teoretickém úvodu do korejského jazyka a písma struktura kurzu sleduje jednotlivé kapitoly Učebnice Yonsei

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.05.2020)

Předmět je určen pouze studentům prvního ročníku koreanistiky, předpokládá se znalost korejského písma.
Ostatní zájemci o korejštinu si mohou zapsat čtyřsemestrální kurz Moderní korejština pro neoborové studenty AKO100046 a AKO100054.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK