PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Poslech korejského jazyka pro začátečníky II - AKO100163
Anglický název: Basic Korean listening II
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (13)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jolana Blažíčková
Prerekvizity : AKO100116
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Kurz poslechu pro mírně pokročilé. Je propojen s předmětem Korejský jazyk Ib. V tématech je obsažena probraná gramatika a slovní zásoba učebnice Yonsei Korena 1-1.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Získání zápočtu zahrnuje aktivní práci v hodině, domácí přípravu, účast na on-line hodinách.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Základní:
New Yonsei Korean - Listening and Reading 1-2, Yonsei Press 2019

Rozšiřující:
Get it Korean Listening 1,2, Hawoo Publishing 2017

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Zápočet v LS je podmíněn účastí na hodinách a úspěšným složením poslechového testu.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Poslechy textů, které obsahují gramatiku a slovní zásobu hodin Korejský jazyk Ib.

Kapitoly učebnice obsahují:
tematický text, rozšířenou slovní zásobu, poslechové úkoly, konverzační cvičení

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (10.02.2021)

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae4874714ca1f4864bc15484224da0e72%40thread.tacv2/Poslech%2520korejsk%25C3%25A9ho%2520jazyka%2520pro%2520za%25C4%258D%25C3%25A1te%25C4%258Dn%25C3%25ADky%2520II?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Předmět je určen studentům prvního ročníku koreanistiky, kteří úspěšně absolvovali zkoušku ZS Korejský jazyk Ia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK