PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Korejský jazyk IIa - AKO100118
Anglický název: Korean Language IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: 14
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Prerekvizity : AKO100116, AKO100117
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)
Pokročilý kurz korejského jazyka se zaměřuje na rozvinutí základů mluvené korejštiny,na znalosti pokročilých<br>
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy.<br>

1. Počasí<br>
2. Cestování<br>
3. Prázdniny a volné dny<br>
4. Představování (rozvinutější fráze)<br>
5. Kamarádi a rodina<br>
6. Rodiště
7. Dům
8. Jídlo
9. Tržiště
10. Nakupování
11. Pozvání

Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (19.02.2024)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů (kvízů), 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat.
Studentovi budou umožněny 3 termíny zkoušky, jak písemné tak ústní části. Není umožněn opakovaný zápis předmětu.

Poměry při hodnocení: docházka 30%, práce v hodinách a odevzdávání kvízů 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem, praktickou ústní zkouškou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Iveta Pastyříková (21.11.2023)

Základní:
Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.

Rozšiřující:
Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha
Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge
Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (19.02.2024)

Zkouška v ZS je podmíněna úspěšným složením souhrnné písemné zkoušky a průběžným odevzdáváním pracovních listů (kvízů). Písemná zkouška (gramatická část a slovní zásoba) je doplněna o vytvoření písemného textu na zvolené téma.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Kurz sleduje jednotlivé kapitoly učebnice Yonsei - 새 연세한국어 어휘와 문법 1-2, 2-1 (2018), 새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-2, 2-1 (2018), lekce 17-20 (1-2), lekce 1-8 (2-1).

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 2, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

 

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Blažíčková Jolana

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/1601036775167?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22baeacedf-5ee4-42a3-b222-b12f9fab1519%22%7d

 

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Jung Younwoo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/1601468249325?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22ba88ea6b-a4a2-4091-bf2d-d6efed99380d%22%7d

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (20.09.2023)

Předmět je primárně určen studentům druhého ročníku koreanistiky.

Zvládnutí učiva, které je obsahem předmětu Korejský jazyk Ia, Ib, úpěšné zakončení je podmínkou pro zapsání předmětu Korejský jazyk IIb.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK