PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Korejský jazyk IIa - AKO100118
Anglický název: Korean Language IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)
Pokročilý kurz korejského jazyka se zaměřuje na rozvinutí základů mluvené korejštiny, tedy na znalosti pokročilých
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy.

1. Představování
2. Představování
3. Počasí a roční období
4. Nakupování
5. Plány do budoucna
6. Plány
7. Prosby, žádosti
8. Hledání a nabídky práce
9. Jak se máte?
10. Banka, pošta
11. Bydlení
12. Telefonování
13. Opakování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Složení písemné zkoušky.

Úspěšné splnění průběžných testů a úkolů.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Základní:

Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.

 

Rozšiřující:

Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha 

Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.

Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge

Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Zápočet v ZS je podmíněn úspešným složením dvou písemných testů, první v polovině semestru a druhý v jeho závěru.

 

Zkouška v LS je podmíněna úspěšným složením zápočtu v ZS, složením souhrnné písemné zkoušky a průběžných testů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Yonsei 2-1, 2-2. Navázaní na učebnici Yonsei 3-1

 

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 2-2, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Studijní opory
Poslední úprava: Miroslava Jirková (25.04.2019)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (18.06.2019)

Předmět je primárně určen studentům druhého ročníku koreanistiky, předpokládá znalost jazyka a korejského písma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK