PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Korejský jazyk IIa - AKO100118
Anglický název: Korean Language IIa
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/4 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / 50 (neurčen)
Minimální obsazenost: 20
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Youn Woo Jung
Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Mgr. Youn Woo Jung
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Pokročilý kurz korejského jazyka se zaměřuje na rozvinutí základů mluvené korejštiny, tedy na znalosti pokročilých
gramatických konstrukcí a lexika. Kurz sleduje níže uvedené tematické okruhy.

1. Představování
2. Jídlo, restaurace (objednávání)
3. Počasí a roční období
4. Nakupování
5. Plány do budoucna
6. Plány
7. Prosby, žádosti
8. Hledání a nabídky práce
9. Jak se máte?
10. Banka, pošta
11. Bydlení
12. Telefonování
13. Opakování
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)

Podmínkou získání atestace je průběžné odevzdávání pracovních listů, 70% účast na hodinách.

Poměry při hodnocení: docházka 30%, práce v hodinách a domácí příprava (pracovní listy) 20%, zkouška 50%.

Předmět je zakončen souhrnným písemným testem, praktickou ústní zkouškou.

Splnění zkoušky z Korejský jazyk IIa je podmínkou pro zapsání do předmětu Korejský jazyk IIb.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)
Základní:
Yonsei hangugo (Yonsei Korean) 2, Yonsei University Press, 2012
Kungnip kugŏwŏn čchogŭp hangugŏ. Hollym, 2008. Marhagi, ssŭgi, tŭtki, ilgki.
 
Rozšiřující:
Pucek, V. (2005): Gramatika korejského jazyka. Karolinum, Praha 
Kungnip kugŏwŏn. Őguginŭl ühan hangugŏ munpŏp 1,2. Kchŏmjunikcheisjŏnsŏnpuksŭ 2005.
Yeon, J.H., Brown, L. (2011): Korean-A Comprehensive Grammar, Routledge
Učebnice korejských univerzit, mj. Sŏuldä, Jonsei, Sŏgang.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (15.08.2021)

Zkouška v ZS je podmíněna úspěšným složením souhrnné písemné zkoušky a průběžným odevzdáváním pracovních listů. Písemná zkouška je doplněna o praktickou ústní složku.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Zvládnutí veškeré slovní zásoby a gramatiky z učebnice Yonsei 2-1, 2-2. Navázaní na učebnici Yonsei 3-1

 

K opakování a prohloubení znalostí studentům slouží Practice book Yonsei 2-2, dále je doporučována souhrnná Gramatika korejského jazyka doc. Vladimíra Pucka.

Studijní opory
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (01.02.2021)

Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=4218

 

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Blažíčková Jolana

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/1601036775167?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22baeacedf-5ee4-42a3-b222-b12f9fab1519%22%7d

 

Odkaz na kanál předmětu na platformě MS Teams_Jung Younwoo

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a2391c3397e3a4ec598599bd3f7492d9d%40thread.tacv2/1601468249325?context=%7b%22Tid%22%3a%2271cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917%22%2c%22Oid%22%3a%22ba88ea6b-a4a2-4091-bf2d-d6efed99380d%22%7d

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Youn Woo Jung (22.09.2021)

Předmět je primárně určen studentům druhého ročníku koreanistiky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK