PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Četba korejských textů pro začátečníky I - AKO100165
Anglický název: Basic Korean reading I
Zajišťuje: Ústav asijských studií (21-UAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (22)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Jolana Blažíčková
Vyučující: Mgr. Jolana Blažíčková
Korekvizity : AKO100116
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)
Kurz četby pro mírně pokročilé je propojen s předmětem Korejský jazyk Ia. V tématech četby je obsažena probraná <br>
gramatika a slovní zásoba učebnice Yonsei Korean 1-1.<br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Předmět je nadstavbou povinného kurzu Korejský jazyk Ia, umožňuje zejména prohloubení a zdokonalení slovní zásoby základního kurzu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Podmínkou získání atestace je 70% účast na hodinách (4 absence), absenci není možné nahrazovat. Získání zápočtu zahrnuje aktivní práci v hodině, odevzdávání zadané práce, která vyžaduje domácí přípravu a závěrečný test (porozumění textu).

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Základní:
New Yonsei Korean - Listening and Reading 1-1, 1-2 (ISBN: 9788968503634), Yonsei University Press, 2019

Rozšiřující:
새 연세한국어 말하기와 쓰기 1-1, 1-2 (2018)
한국 전래 동화 Level 1: 김재욱
생활속 한국 문화77 (2011)
New 가나다 Korean for Foreigners 1 (2010)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (09.10.2023)

Kurzu sleduje jednotlivé kapitoly učebnice Yonsei - 새 연세한국어 듣기와 읽기 1-1 (2019), lekce 1 - 10. Překládání textů, které obsahují gramatiku a slovní zásobu hodin Korejský jazyk I a.

Kapitoly učebnice zahrnují tematický text, rozšířenou slovní zásobu, úkoly k překladu.

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1e1b241e7fde49e38c1866d45ed8df2f%40thread.tacv2/Korejsk%25C3%25BD%2520jazyk%2520Ia?groupId=4088e82a-7134-44f1-8a1f-a8b8b1c0967e&tenantId=71cbe59b-f59f-49d8-bed9-6de6b6468917

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Jolana Blažíčková (21.09.2023)

Zápis do kurzu je podmíněn zápisem na předmět Korejský jazyk Ia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK