PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řečtina I [1] - AFS500005
Anglický název: Greek I [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Záměnnost : AGR100036, AGR600020, ANR200036
Rozvrh   Nástěnka   
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout Test ZS modelový.pdf Modelový test pro zápočtový test za ZS z lekcí 1-12 doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: UFRCHLUP (09.10.2012)
Kurz klasické starořečtiny pro začátečníky, který je koncipován tak, aby po jeho absolvování (a po absolvování navazující Řečtiny II) dokázal student samostatně číst řecké texty. Aby tohoto cíle bylo možno dosáhnout, bude třeba postupovat značně rychlým tempem, a kurz bude proto náročný na domácí přípravu. Studentům, kteří si chtějí řečtinu důkladně osvojit, je doporučena též účast na doplňkovém procvičovacím kurzu Řečtina I - cvičení (AFS500046).

Kurs je otevřen studentům všech oborů FF UK.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)

Kurz je atestován po každém semestru jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky. V prvním semestru je podmínkou připuštění k zápočtovému testu též absolvování dvou krátkých průběžných testíků v říjnu a listopadu. Po druhém semestru je možno získat zkoušku, a to na základě překladu zadaného textu (student bude mít k dispozici všechny gramatické pomůcky a jeho cílem bude předvést, že s jejich pomocí dokáže text správně zkonstruovat).

Pravidla pro oba průběžné testíky: V testu dostanete 4 úkoly typu "Uveďte genitiv singuláru od...". Beztrestně můžete udělat 5 chyb, v případě většího množství chyb máte nárok na 1 opravný termín. Pokud i na druhý pokus uděláte víc jak 5 chyb, budou Vám připočítány k zápočtovému testu na konci semestru. Do chyb se počítají i přízvuky. Zároveň je test za úspěšně splněný uznán pouze v případě, že je v něm chyb maximálně 10.

Pravidla pro zápočtový test: Test má 10 otázek, z každé lze získat max. 10 bodů, za každou chybu se strhává 1 bod (do chyb se počítají i přízvuky, ovšem stráhávám za ně max. 2 body za jednu otázku, plus max. další 2 za přídechy). Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 70 bodů. Na test máte 60 minut. Věty na překlad budou přebírány z četeb, tj. silně doporučuji si všechny četby opakovaně projít. Slovíčka budou ve větách volena tak, aby patřila mezi často v četbách užívaná. Každý student má pouze dva pokusy, tj. opravný test lze psát pouze jednou.

Literatura
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (22.03.2019)

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012.

Referenční pozadí: H. W. Smyth - G. M. Messing, Greek Grammar, Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1984 (druhá edice poprvé 1956, první ed. 1918).

Niederle, V. - J. Niederle - L. Varcl_ Mluvnice klasické řečtiny, Praha: Vyšehrad, 1998 (poprvé 1956)

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (05.10.2018)

5. 10. 2017 Úvodní hodina: lekce 1-2 (alfabéta, fonetika, diakritika, interpunkce, přízvuk).

12. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 3 (o-kmenová deklinace, člen), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 3.

19. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 4 (a-kmenová deklinace), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 4.

26. 10. Zkoušet se bude látka z lekce 5 (indikativ, infinitiv a imperativ prézentu a futura aktiva thematických sloves), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 5.

Na úvod hodiny si napíšeme první průběžný testík.

2. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 6 (indikativ imperfekta a aoristu aktiva thematických sloves), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 6.

9. 11. Zkoušet se nebude. Číst budeme řeckou četbu z lekce 7.

16. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 8 (tvary mediopasiva), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 8.

23. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 9 (třetí deklinace), a to písemně u tabule. Číst budeme řeckou četbu z lekce 9.

Na úvod hodiny si napíšeme druhý průběžný testík.

30. 11. Zkoušet se bude látka z lekce 10 (tvary participia aktiva), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 10.

7. 12. Zkoušet se budou slovesné stupnice z lekce 11.8. Číst budeme řeckou četbu z lekce 11.

14. 12. Zkoušet se bude látka z lekce 12 (stupňování adjektiv a adverbií), a to pouze ústně. Číst budeme řeckou četbu z lekce 12.

21. 12. 2018 Číst budeme doplňkovou četbu z lekce 12 (str. 121) a podle možnosti a dotazů studentů si projdeme vybraná cvičení z lekcí 9-12 a modelový zápočtový test. 

4.1. 2019 První možný termín pro psaní zápočtu.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)

Kurs je v SIS veden ve třech variantách: zápočet za ZS (AFS500005), zápočet za LS (AFS500006) a zkouška po letním semestru (AFS500004). Chcete-li získat všechny tyto atesty, musíte si zapsat všechny tři kódy (AFS500006 a AFS500004 však lze zapsat až v LS). Podmínkou k připuštění ke zkoušce je napsání zápočtového testu, tj. potřebujete-li získat zkoušku, musíte si zároveň zapsat i oba zápočty.

Studenti filozofie nastoupivší do studia před rokem 2015/16 mohou kursem Řečtina I naplňovat též předmět Řecké minimum. Získáte-li zápočet za ZS z Řečtiny I (AFS50000), bude na základě záměnnosti Řecké minimum pokládáno za splněné.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK