PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Řečtina II [1] - AFS500024
Anglický název: Greek II [1]
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Filip Horáček, Ph.D.
Záměnnost : AGR100044, ALT600010
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)
Kurs řečtiny pro středně pokročilé navazující na Řečtinu I (AFS500005-6). Látka se probírá podle téže učebnice, začíná se v lekci 23.<br>
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)

Kurz je atestován jedním zápočtem, který lze získat na základě zápočtového testu z probrané gramatiky, případně též nepovinnou zkouškou (v SISu je vedena jako samostatný kurz, na nějž je třeba se v případě zájmu o zkoušku přihlásit).

Pravidla pro zápočtový test: Test má 10 otázek, z každé lze získat max. 10 bodů, za každou chybu se strhává 1 bod (do chyb se počítají i přízvuky, ovšem stráhávám za ně max. 2 body za jednu otázku, plus max. další 2 za přídechy). Pro získání zápočtu je třeba získat alespoň 70 bodů. Na test máte 60 minut. Věty na překlad budou přebírány z četeb, tj. silně doporučuji si všechny četby opakovaně projít. Slovíčka budou ve větách volena tak, aby patřila mezi často v četbách užívaná. Každý student má pouze dva pokusy, tj. opravný test lze psát pouze jednou.

 

Literatura
Poslední úprava: UFRCHLUP (25.09.2012)

Filip Horáček - Radek Chlup, Učebnice klasické řečtiny, Praha: Academia, 2012.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)

6. 10. 2017 Číst budeme základní četbu z lekce 23.

13. 10. Číst budeme základní četbu z lekce 24.

20. 10. Zkoušet se budou slovesné stupnice podle handoutů z prvního semestru v Řečtiny I. Číst budeme základní četbu z lekce 25.

27. 10. Číst budeme základní četbu z lekce 26.

 

3. 11. Číst budeme základní četbu z lekce 27.

 

10. 11. Číst budeme základní četbu z lekce 28.

 

17. 11. Lekce se nekoná pro státní svátek.

 

24. 11. Zkoušet se bude systém athematických sloves. Číst budeme základní četbu z lekce 29.

1. 12. Číst budeme základní četbu z lekce 30.

8. 12. Číst budeme základní četbu z lekce 31.

15. 12. Číst budeme základní četbu z lekce 32.

 

5. 1. 2018 Číst budeme základní četbu z lekce 33.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: Mgr. Filip Horáček, Ph.D. (13.07.2017)

Kurs je v SIS veden ve dvou variantách: zápočet za ZS a zkouška. Chcete-li získat oba tyto atesty, musíte si zapsat oba příslušné kódy. Podmínkou k připuštění ke zkoušce je napsání zápočtového testu, tj. zkouška předpokládá zápočet.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK