PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Antická filosofie - AFS100609
Anglický název: Ancient Philosophy
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2013)
Cílem kursu je současně filosofický i historický výklad významných myslitelů a škol od presokratiků po helénistické období spolu s první částí období řecko-římského.
Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2013)

Literatura se kryje s povinnou literaturou k předmětu „Antická filosofie II“ a je pod touto rubrikou uvedena na stránkách ÚFaRu. Primární literatura je dostupná v elektronické podobě tamtéž a zároveň k dispozici ve volném výběru ve studovně knihovny ÚFaRu. Vybraná sekundární literatura bude k dispozici v semestrálním aparátu ve studovně. Další relevantní literatura bude probírána a doplňována průběžně.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2013)

Podmínkou získání atestu z předmětu „Antická filosofie I“ je absolvování buď semináře A (Aristotelés, O duši), nebo semináře B (viz stránky ÚFaRu). Podmínkou získání atestu za seminář A je aktivní účast v semináři a referát nebo písemná práce v rozsahu 5-7 normostran (za semestr) nebo 10-15 normostran (za dva semestry).

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (17.09.2013)

Cílem kursu není jen historický popis jednotlivých nauk řazených pod volnou rubriku „antická filosofie“; půjde především o intepretaci základních témat i způsobů argumentace, díky nimž si stará filosofie udržuje svou aktuálnost. Zjistíme, jak se postupně ustavily obory odpovídající rozlišení filosofie na fyziku, metafyziku a etiku, a proč je úvod do antické filosofie z nejen historických důvodů úvodem do filosofie jako takové. V zimním semestru se od výkladu presokratiků obrátíme k Platónovým dialogům, v semestru letním začneme Aristotelem, a to včetně způsobu, jímž kriticky navazuje na dílo svého učitele. Následně se budeme věnovat stoické škole, epikurejcům (se zpětným ohlédnutím k Démokritovi) a dvěma hlavním formám antické skepse (tedy skepsi pyrrhónské i akademické).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK