PředmětyPředměty(verze: 843)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pohyb, čas a místo podle Aristotela - AFS100610
Anglický název: Motion, Time, and Place in Aristotle
Zajišťuje: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D.
Korekvizity : AFS100609
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.09.2012)
Seminární četba Aristotelovy Fyziky III 1-3 (definice a výklad pohybu), IV 1-5 (definice a výklad místa) a IV 10-14 (definice a výklad času).
Upozornění: tento kurs - Antická filosofie I, seminář A - lze zapisovat i jako výběrový kurs.
Literatura
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (02.03.2013)

Text Aristotelovy Fyziky bude k dispozici v několika vydáních v semestrálním aparátu, spolu s překlady do několika moderních jazyků a Rossovým komentářem. Sekundární literatura bude upřesněna v prvním týdnu a dále doplňována podle potřeb semináře. - VIZ "SOUBORY" NA HLAVNÍ STRÁNCE KURZU (včetně nových článků k otázce času).

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.09.2012)

Podmínkou získání atestu je aktivní účast v semináři plus referát z vybrané pasáže primárního textu, případně písemná práce v rozsahu 5-7 normostran (za semestr) nebo 10-15 normostran (za dva semestry).

Sylabus
Poslední úprava: prof. doc. PhDr. Karel Thein, Ph.D. (25.09.2012)

Cílem semináře je rekonstrukce Aristotelovy argumentace na trojí vzájemně spjaté téma: pohyb, místo a čas. Vodítkem bude sám text III. a IV. knihy Fyziky, jakkoli se jistě dostane i na základní intepretace Aristotelova textu, za něž vděčíme antickým a moderním myslitelům, a také na konfrontaci Aristotelovy koncepce s některými ze starších i novějších názorů na daná témata. Četba je součástí skeletu "Antická filosofie" a jako taková nepředpokládá hlubší předběžné znalosti. Lze ji však zapisovat i jako výběrový kurs.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK