PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Empirické metody v lingvistice - ABO700700
Anglický název: Empirical Methods in Linguistics
Zajišťuje: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / 42 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Kateřina Chládková, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Vyučující: Kateřina Chládková, M.A., Ph.D.
doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Mgr. Natalia Nudga
doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Záměnnost : ABO500999, ALINP204M
Je záměnnost pro: AVS500042, ABO500999, ALINP102B, ALINP205M
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D. (31.08.2023)
Předmět bude založen na představování základních aspektů empirického lingvistického výzkumu. Obeznamování se s tématem bude probíhat formou samostatného studia příslušných materiálů (původních studií, skript), diskusí nad nimi a řešením specifických úkolů. Důraz bude kladen na rozvoj kritického myšlení o tématu. Součástí předmětu bude i realizace společného vlastního výzkumu. Každý paralelní seminář bude mít jedno specifické výzkumné téma: multilingvismus a řečové učení (Kateřina Chládková, M.A., Ph.D., Mgr. Natalia Nudga), gramatika a sémantika (doc. Radek Šimík, Ph.D.), psycholingvistika (doc. Jan Chromý, Ph.D.). Zaměření společného vlastního výzkumu se bude prolínat s tematickou orientací zadávané četby. Na konci semináře se uskuteční prezentace výsledků společného výzkumu: každá skupina představí svůj výzkum zbylým dvěma skupinám.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Adam Kříž, Ph.D. (30.08.2021)

Studenti si osvojí základní empirické metody lingvistické práce. Po absolvování předmětu budou kriticky rozumět stavbě empirického výzkumu a budou schopni ho sami realizovat.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D. (22.08.2023)

Základní literatura

Chromý, J. (2023): Empirické metody v lingvistice (Učebnice pro studenty lingvistických a spřízněných oborů). (verze z 29. července 2023)

Další literatura bude doplněna v průběhu semináře.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Adam Kříž, Ph.D. (03.09.2021)

1. Průběžné vypracovávání dílčích úkolů (kritické rozebrání předložených textů, vymýšlení vlastních příkladů na uplatnění teoretických konceptů...).

2. Aktivní podíl na společném výzkumu.

3. Závěrečná písemná zkouška.

Sylabus
Poslední úprava: Kateřina Chládková, M.A., Ph.D. (21.08.2023)

Orientační program.

1. Základní pojmy empirického výzkumu (výzkumná otázka, hypotéza...).

2. Vzorek a populace, reprezentativnost.

3. Dotazníky vs. rozhovory v lingvistice.

4. Pozorování a jeho strukturace.

5. Experimentální design.

6. Validita a reliabilita výzkumu. 

7. Typy proměnných.

8. Vztahy mezi proměnnými.

9. Rozdělení dat a variabilita.

10. Tabulky a grafy.

11. Deskriptivní statistika.

12. Vědecká etika.

13. Realizace vlastního výzkumu (volba mezi výzkumem multilingvismu, gramatickým výzkumem, psycholingvistickým výzkumem).

Vstupní požadavky
Poslední úprava: Mgr. Ivan Kafka (09.07.2021)

---

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK