PředmětyPředměty(verze: 835)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Kapitoly z dějin moderní lingvistiky - ALINP205M
Anglický název: Chapters from the history of modern linguistics
Zajišťuje: Ústav obecné lingvistiky (21-ULING)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO700701
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Cílem předmětu je uvést studenty do moderního lingvistického myšlení, jehož počátky sahají do 19. století a jež
akceleruje rozmachem strukturní lingvistiky, aby se v poslední čtvrtině 20. století začalo chápat témat za hranicemi
úvah o struktuře jazyka.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Zkouška: znalostní test; esej na zadané téma (cca 15-20 str.), prezentace

Pravidelná aktivní účast na předmětu; čtení cca 60-90 stran v angličtině týdně

Literatura
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Základní literatura:
Davies, A. M.: History of Linguistics, Vol. IV: Nineteenth-Century Linguistics, Longman, 2005

Givón T.: On Understanding Grammar, Academic Press, 1979

Helbig: Geschiste der neueren Sprachwissenschaft. Leipzig 1973 (resp. český překlad)

Sampson G.: Schools of Linguistics, Stanford University Press, 1980

Newmeyer J.: Linguistic Theory in America. Academic Press 1980

Pasáže z děl probíraných osobností lingvistiky daného období.

Sylabus
Poslední úprava: KRIVJ1AF (14.09.2014)

Hlavní tematické okruhy:

  • Zrození lingvistiky jako samostaného oboru v evropské tradici (F. Schlegel)
  • W. Humboldt a typologie
  • Srovnavací jazykověda (Rask, Bopp, Grimm); A. Schleicher
  • Neogramatici (H. Paul)
  • Historismus, biologismus, psychologismus
  • Zrod sturkturní lingvistiky (Saussure, de Courtaney, Whitney)
  • Školy strukturní lingvistiky (Ženevská škola, PLK, Kodaňská škola...)
  • Lingvistika v Americe: antropologická tradice (Boas, Sapire, Whorf, Hoier...) vs. descriptivismus (Bloomfield, Harris, Nida ...)
  • Tzv. Chomskyánská revoluce
  • Za hranice strukturní lingvistiky („hyphenized linguistics“, speech acts, sociolingvistika, kognitivismus...)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK