SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Genetics - OPNS1S103A
Title: Genetika
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: winter
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: doc. MUDr. Milada Kohoutová, CSc.
Co-requisite : OPNS1Q105A, OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S104A
Is co-requisite for: OPNS1S101A, OPNS1S102A, OPNS1S104A, OPNS1Q105A, OPNS1S118B, OPNS1S119B
Is pre-requisite for: OPNS1S107A
Is interchangeable with: OKNS1S103A
Annotation - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
Předmět předkládá studentům základy biologie člověka a lékařské genetiky. Vymezuje pojmy: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost. Obsahem jsou zákonitosti dědičnosti a její podstaty, zjišťování a prevence dědičných chorob a vrozených vývojových vad. Rodokmenové studie. Výpočet rizika opakování. Karyotyp člověka, chromosomy, syndromy podmíněné chromosomálními aberacemi. Vazba genů, diferenciace pohlaví. Prohloubení znalostí o vývoji člověka, o příčinách individuálních rozdílů fyzických a duševních vlastností. Genetika populací, selekce, mutace, migrace. Evoluce člověka a její mechanismy. Základy molekulární genetiky. Seznámení s DNA diagnostikou, cytogenetikou a imunogenetikou. Imunofenotyp, haplotyp.
Literature - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)

KAPRAS, J. a kol. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky I. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-322-9.
KOHOUTOVÁ, M. a kol. Lékařská biologie a genetika II. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-1873-9.
MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: Karolinum, 1994. ISBN 80-7066-980-2.
OTOVÁ, B., SOUKUP, F., KAPRAS, J., VYMLÁTIL, J., TOPINKOVÁ, E. Biologie člověka pro bakalářské studium na lékařských fakultách. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-504-3
OTOVÁ, B., MIHALOVÁ, R., VYMLÁTIL, J. Základy biologie a genetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1100-7.
SOUKUPOVÁ, M., SOUKUP, F. Kapitoly z lékařské biologie a genetiky II. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-581-7.

Syllabus - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)
  • Základy biologie člověka a lékařské genetiky.
  • Vymezení pojmů: gen, alely, genotyp, fenotyp, monogenní dědičnost interakce nealelních genů, polygenní dědičnost.
  • Zákonitosti dědičnosti a její podstaty, zjišťování a prevence dědičných chorob a vrozených vývojových vad.
  • Rodokmenové studie. Výpočet rizika opakování. Karyotyp člověka, chromosomy, syndromy podmíněné chromosomálními aberacemi. Vazba genů, diferenciace pohlaví.
  • Prohloubení znalostí o vývoji člověka, o příčinách individuálních rozdílů fyzických a duševních vlastností.
  • Genetika populací, selekce, mutace, migrace. Evoluce člověka a její mechanismy.
  • Základy molekulární genetiky. Seznámení s DNA diagnostikou, cytogenetikou a imunogenetikou. Imunofenotyp, haplotyp.
Course completion requirements - Czech
Last update: PaedDr. Eva Marádová, CSc. (20.10.2018)

Podmínky zápočtu:  úspěšné vykonání zápočtového testu. Možnost jedné opravy.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html