SubjectsSubjects(version: 945)
Course, academic year 2023/2024
   Login via CAS
Neurology - OPNS1S107A
Title: Neurologie
Guaranteed by: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Faculty: Faculty of Education
Actual: from 2020
Semester: summer
E-Credits: 2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
4EU+: no
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: not taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
priority enrollment if the course is part of the study plan
Guarantor: MUDr. Lukáš Martinkovič
Pre-requisite : OPNS1S102A, OPNS1S103A
Is pre-requisite for: OPNS1S110A, OPNS1S122B, OPNS1S123B, OPNS1S126B, OPNS1S124B, OPNS1S125B
Is interchangeable with: OKNS1S107A
Annotation -
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (24.05.2019)
General neurology. Anatomy, physiology and pathophysiology of the nervous system, neuron and reflex activity. Motor and sensitive system and its disorders. Peripheral nervous system and vegetative autonomous system. Brain nerves, reticular brain stem formation, cerebral cortex, functional asymmetry of brain hemispheres. Symbolic function. Fatal function. Diagnostic methods in neurology.
Literature - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (03.02.2018)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

HRBEK, J. Neurologie III. díl, Obecná syndromologie, Topická diagnostika. Praha: SPN, 1982.

HRBEK, J. Neurologie IV. díl, Obecná syndromologie, Topická diagnostika. Praha: SPN, 1983.

KAPOUNEK, B., KAPOUNEK, A. Ortopedie a neurologie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1989. ISBN

80-7066-073-2.

LESNÝ, I. Dětská neurologie. PRAHA: Avicenum, 1980.

LESNÝ, I., ŠPITZ, J. Neurologie a psychiatrie pro speciální pedagogy. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-22922-

0.

LESNÝ, I. a kol. Obecná vývojová neurologie. Praha: Avicenum, 1971.

ŠLAPAL, R. Dětská neurologie pro speciální pedagogy. Brno: Paido, 1996. ISBN 80-85931-17-6.

VYMAZAL, J. A KOL. Základy obecné neurologie. Praha: Avicenum, 1975.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

AMBLER, Z. Základy neurologie. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.

JEDLIČKA, P., KELLER, O. et al. Speciální neurologie. Praha: Galén-Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1079-5.

KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. 3. vyd. Praha: Galén, 2012. ISBN 9788072627714.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění) 4 celkem hodin kontaktní výuky

Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

Reflexe odborných článků na zadané aktuální téma.

Vytvoření portfólia na téma: Centrální a periferní nervový systém.

Course completion requirements - Czech
Last update: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D. (04.02.2019)

Reflexe odborných článků na zadané aktuální téma.

Vytvoření portfólia na téma: Centrální a periferní nervový systém.

Zápočový test

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html