SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Organic Chemistry II - GF299
Title: Organická chemie II
Guaranteed by: Department of Organic And Bioorganic Chemistry (16-16120)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: 0
E-Credits: 5
Examination process: summer s.:combined
Hours per week, examination: summer s.:28/20, C+Ex [HS]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Co-requisite : GF124, GF285
Incompatibility : GF133, GF292
Interchangeability : GF133, GF292
Is co-requisite for: GF229, GF293, GF243, GF050
Is pre-requisite for: GF341, GF244, GF300, GF141
Is interchangeable with: GF292
Annotation - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (10.02.2023)
Přípravný předmět pro výuku profilových disciplín vyučovaných na fakultě, tematicky navazující na předmět Organická chemie I, je tedy předpokládána znalost systematického názvosloví organických sloučenin, jejich stereochemie a fyzikálních vlastností.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (10.02.2023)

Předmět je ukončen zkouškou, podmínkou připuštění ke zkoušce je složení zápočtu. Zápočet bude udělen za zisk 60% bodů z testů, které se budou psát na 3., 5. a 7. semináři nebo za zisk 60% bodů z celkového zápočtového testu, který se bude psát po 7. semináři (3 pokusy, přihlášení přes SIS).

Zkouška se skládá z písemné a ústní části, podmínkou připuštění k ústní zkoušce je zisk 60% bodů z písemné části zkoušky. Při neúspěchu v ústní části zkoušky nebude nutné znova složit písemnou část.

Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D. (07.02.2023)

Povinná:

  • McMurry, John. Organická chemie. V Brně : V Praze: VUTIUM ; Vysoká škola chemicko-technologická, , 1176 s. ISBN 978-80-7080-637-1.
  • Waisser, Karel, Pour, Milan. Organická chemie. Praha: Karolinum, 2003, 247 s. ISBN 80-246-0703-4.
  • Waisser, Karel. Nové české názvosloví organické chemie. Praha: Karolinum, 2004, 177 s. ISBN 80-246-0910-X.

Syllabus - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (10.02.2023)

Systém organických sloučenin:

uhlovodíky, halogenderiváty, alkoholy, fenoly, ethery, halogenhydriny, dusíkaté deriváty uhlovodíků, sloučeniny síry, křemíku fosforu a arsenu, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty, substituované karboxylové kyseliny a jejich deriváty, deriváty kyseliny uhličité, organokovové sloučeniny, heterocykly, syntetické polymery.

Systematika reakcí organické chemie:

Substituce radikálové, nukleofilní, elektrofilní, eliminace, adice elektrofilní, radikálové, nukleofilní, oxidace, redukce, přesmyky, degradace.

 

Learning resources - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (10.02.2023)

E-learning: Moodle: rganická chemie II – Systém organických sloučenin
https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=2889

Studijní materiály katedry

Teaching methods - Czech
Last update: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc. (10.02.2023)

Přednášky, semináře, konzultace.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html