SubjectsSubjects(version: 920)
Course, academic year 2022/2023
   Login via CAS
Analytical Chemistry - GF300
Title: Analytická chemie
Guaranteed by: Department of Analytical Chemistry (16-16140)
Faculty: Faculty of Pharmacy in Hradec Králové
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: 0
E-Credits: 3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:14/42, C [HS]
Capacity: unlimited / 240 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Virtual mobility / capacity: no
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: deregister from the credit exam date if a requisite was not fulfilled
course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Comes under: 2.úsek 2022/23-Farmacie
Pre-requisite : GF299
Interchangeability : GF139
Is co-requisite for: GF301, GF302
Is interchangeable with: GF139
Annotation -
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)
The aim of the subject is to provide the students with firm and sufficiently wide theoretical and methodological fundamentals for pursuing (in a rational way) chemical analysis of inorganic and organic substances. The teaching is focused on the explanation of theoretical aspects of instrumental methods. In practical training individual approach of students to solving analytical problems is required.
Course completion requirements - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Podmínkou udělení zápočtu je splnění následujících podmínek:

Praktická cvičení

 1. Absolvování všech praktických cvičení – možnost náhrady po domluvě s vyučujícím
 2. Dodržování pravidel bezpečnosti při práci v laboratoři
 3. Odevzdání protokolů ze všech praktických cvičení
 4. Dosažení minimálního počtu bodů z praktické části a teoretické části (průběžné testy a zápočtový test) – 2/3 z celkového počtu
 5. Náhrada případně rozbitého odměrného skla
Literature - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (19.09.2022)

Povinná:

 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie pro farmaceuty. Praha: Karolinum, 2013, 281 s. ISBN 978-80-246-2202-6.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie: návody do cvičení z kvalitativní anorganické a organické analýzy. Praha: Karolinum, 2010, 89 s. ISBN 978-80-246-0121-2.
 • Karlíček, Rolf. Analytická chemie: návody do cvičení z kvantitativní analýzy. Praha: Karolinum, 2010, 97 s. ISBN 978-80-246-0221-9.
 • Karlíček, Rolf. Protokoly ke kvalitativní anorganické a organické analýze a ke kvantitativní analýze. Praha: Karolinum, 2009, 107 s. ISBN 978-80-246-1720-6.
 • Analytická chemie - Moodle [online]. Dostupné z: http://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332
 • Analytická chemie - studijní materiály [online]. Dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KACH/

Doporučená:

 • Skoog, Douglas A.. Skoog and West's fundamentals of analytical chemistry. [Belmont, Calif.]: Brooks/Cole Cengage Learning, 2013, 958 s. ISBN 978-1-285-05624-1.
 • Christian, Gary D., Dasgupta, Purnendu K. Schug, Kevin. Analytical chemistry. Hoboken: Wiley, 2014, 826 s. ISBN 978-0-470-88757-8.

Syllabus -
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (24.09.2021)

Syllabus – Analytical Chemistry

Types of Analytical reactions

 • Basic types of analytical reactions. Selectivity and sensitivity of analytical reactions.

 • Analytical protolytic reactions. Buffers in analytical chemistry. Acids and bases in non-aqueous solvents.

 • Analytical complex-formation reactions and their equilibrium. Use of complex-formation reactions in analytical chemistry. Masking. Organic complex-formation reagents.

 • Analytical oxidation-reduction (redox) reactions, their equilibrium and kinetics. Catalytic and induced reaction.

 • Analytical precipitation reactions and their equilibrium. Extraction equilibrium.

Qualitative inorganic analysis

 • Detection and determination of selected cations and anions. Colour, precipitation and oxido-reduction identification reaction, group, selective and specific reagents.

 • Evaluation of qualitative analysis of simple inorganic compound.

Analysis of organis compounds

 • Methods of organic analysis. Elemental analysis: detection of C, H, N, S, O, and halogens in organic compounds. Determination of C, H, N, S, O, and halogens.

 • Functional analysis: detection of alcohols, phenols, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters, amides, sulphonamides, sulphonic acids, hydrocarbons, nitro- and nitroso-compounds.

 • Identification and determination of hydrocarbons, alcohols, phenols, amines, aldehydes and ketones, carboxylic acids, esters, amides, sulphonamides, sulphonic acids, nitro- and nitroso-compounds. Analysis of organic salts.

 • Solubility of organic compounds - classification system, structure-solubility relationships and their analytical use.

Direct Methods of quantitative analysis

 • General procedures in quantitative analysis. Sample pre-treatment. Processing and evaluation of results of quantitative analysis.

 • Fundamentals and types of gravimetric methods.

 • Titrimetric (volumetric) analysis; direct titration, indirect titration, back-titration. Concentration of volumetric solutions and their standardisation.

 • Acidimetry and alkalimetry, acid-base indicators, titration in non-aqueous solvents. Chelatometry, chelatometric indicators. Permanganatometry. Iodimetry. Bromatometry. Dichromatometry. Argentometry. Mercurimetry.

Learning resources - Czech
Last update: prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (24.09.2021)

E-learning Moodle: Analytická chemie https://dl1.cuni.cz/enrol/index.php?id=1332

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html