velikost textu

Oddělení pro zahraniční vztahy

UK » PedF » Děkanát » OZ

Vedení

vedoucí: PhDr. Iva Beránková

Funkce a agendy

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: PhDr. Iva Beránková
referentka Fondu mobility: PhDr. Iva Beránková
referentka Fondu mobility: Petra Zákoutská
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+: Petra Zákoutská
referentka Podpory internacionalizace: Petra Zákoutská