velikost textu

PhDr. Iva Beránková

Pedagogická fakulta

referentka Fondu mobility (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
vedoucí (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
e-mail
iva.berankova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 237 l. 237 (OZ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 443
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(OZ)
zaměstnání
Oddělení pro zahraniční vztahy (Mezinárodní spolupráce (smlouvy), výjezdy akademiků/zahraniční pracovní cesty, Erasmus Staff Mobility OUT, evidence projektů, Erasmus/Aktion/Visegrad/CEEPUS/Erasmus BIP, CEEPUS fakultní koordinátor)