velikost textu

PhDr. Iva Beránková

Pedagogická fakulta

referentka programu Fond mobility (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
vedoucí (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+​ (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
e-mail
iva.berankova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 237 l. 237 (OZ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 443
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(OZ)