velikost textu

Petra Zákoutská

Pedagogická fakulta

fakultní referentka pro Zaměstnaneckou mobilitu ERASMUS+ (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
referentka Podpory internacionalizace (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
referentka Fondu mobility (Oddělení pro zahraniční vztahy Pedagogické fakulty)
e-mail
petra.zakoutska@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 237 l. 237 (OZ)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 443
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(OZ)
zaměstnání
Oddělení pro zahraniční vztahy (Správce ESS a webu OZV, příjezdy akademiků, fakultní referent (programy: Fond mobility, UK POINT, přímá meziuniverzitní spolupráce, Fond na podporu strategických partnerství), absolventské stáže, krátkodobé stáže PhD, mobility CEEPUS)