velikost textu

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

UK » Další součásti » Vysokoškolské ústavy » ÚDAUK

Kontakty

Email: udauk@ruk.cuni.cz
Telefon: +420 224 491 463

Sídlo

Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Česká republika

Vedení

ředitel: prof. PhDr. Petr Svobodný, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Martina Chroňáková
koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti: PhDr. Marek Ďurčanský, Ph.D.
zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti: Mgr. Martina Kocbeková Gajšt
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: Mgr. Martina Kocbeková Gajšt
zástupkyně koordinátora hodnocení tvůrčí činnosti: PhDr. Jiřina Urbanová
koordinátorka evidence identifikátorů tvůrčí činnosti: PhDr. Jiřina Urbanová
koordinátorka evidence výsledků tvůrčí činnosti: PhDr. Jiřina Urbanová

Organizační struktura