velikost textu

Mgr. Martina Kocbeková Gajšt

Osobní kontakty

e-mail
martina.kocbek.gajst@ruk.cuni.cz (osobní)
telefon
+420 224 491 461 (osobní)

Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

zástupkyně koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti
zástupkyně koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti