velikost textu

Personální oddělení

UK » PedF » Děkanát » Personální

Kontakty

Adresa: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, okres Praha (Hl. m. Praha), Česká republika
Email: personal@pedf.cuni.cz
Telefon: +420 221 900 217, +420 221 900 216

Úřední hodiny

pondělí 9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
úterý    9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
čtvrtek  9:00 - 11:00   13:00 - 15:00

Sídlo

Magdalény Rettigové 4, Praha 4, Česká republika

Vedení

vedoucí: Mgr. Ilona Macošková

Funkce a agendy

koordinátor pro oblast GDPR: Mgr. Ilona Macošková

Popis

Personální oddělení zajišťuje veškerou pracovněprávní a personální agendu ve vztahu ke všem zaměstnancům, kteří jsou na fakultě v pracovním poměru.
Vede databázi zaměstnanců.
Organizačně zajišťuje výběrová řízení pro výběr pracovníků.