text size

Personnel Department

UK » PedF » DO/D » PD

Contacts

Address: M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1, okres Praha (Hl. m. Praha), Czech Republic
Email: personal@pedf.cuni.cz
Phone: +420 221 900 217, +420 221 900 216

Office hours

pondělí 9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
úterý    9:00 - 11:00   13:00 - 15:00
čtvrtek  9:00 - 11:00   13:00 - 15:00

Registered office

Magdalény Rettigové 4, Praha 4, Czech Republic

Management

head: Mgr. Ilona Macošková

Funkce a agendy

koordinátor pro oblast GDPR: Mgr. Ilona Macošková

Description

Personální oddělení zajišťuje veškerou pracovněprávní a personální agendu ve vztahu ke všem zaměstnancům, kteří jsou na fakultě v pracovním poměru.
Vede databázi zaměstnanců.
Organizačně zajišťuje výběrová řízení pro výběr pracovníků.