velikost textu

Mgr. Ilona Macošková

Pedagogická fakulta

vedoucí (Personální oddělení Pedagogické fakulty)
koordinátor pro oblast GDPR (Personální oddělení Pedagogické fakulty)
e-mail
ilona.macoskova@pedf.cuni.cz
telefon
+420 221 900 216 l. 216 (Personální)
místnost
[R] Magdalény Rettigové 4, Praha 1 » 5. nadzemní podlaží - 4. patro » 425
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1, Česká republika
(Personální)
zaměstnání
Personální oddělení (Výběrová řízení, změny pracovních smluv (včetně projektů), dovolené a nepřítomnosti (ENEP a EPD), hodnocení zaměstnanců, GDPR )