text size

Faculty of Law

UK » PF

Contacts

Address: nám. Curieových 7, 116 40 Praha, Czech Republic
Phone: +420 221 005 111

Registered office

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1-Staré Město, okres Hl.m. Praha, Czech Republic

Management

dean: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
vice-dean proděkan pro komunikaci, IT a finance : doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
vice-dean pro přijímací řízení a magisterský studijní program: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
vice-dean for Foreign Affairs: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
vice-dean pro habilitační, profesorské a rigorózní řízení: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
vice-dean for the Doctoral Study Programme and Rigorosum Procedure: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
vice-dean for Lifelong Education: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
vice-dean for Science, Research and Publishing: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
chief administrative officer: Bc. Aleš Hájek

Organizational structure