text size

JUDr. Věra Honusková, Ph.D.

Faculty of Law

vice-dean proděkanka pro rozvoj fakulty
e-mail
honuskova@prf.cuni.cz (KMP)
telephone
+420 221 005 433 (KMP)
room
Právnická fakulta UK » 3rd floor » 222
(KMP)
occupation