velikost textu

Právnická fakulta

UK » PF

Kontakty

Adresa: nám. Curieových 7, 116 40 Praha, Česká republika
Telefon: +420 221 005 111

Sídlo

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1-Staré Město, okres Hl.m. Praha, Česká republika

Vedení

děkan: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
proděkan pro zahraniční záležitosti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
proděkan pro habilitační, profesorské a rigorózní řízení: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
proděkanka pro přijímací řízení a magisterský studijní program: doc. PhDr. Marta Chromá, Ph.D.
proděkan pro doktorský studijní program: prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D., DSc.
proděkanka pro celoživotní vzdělávání: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
proděkan pro vědu, výzkum a ediční činnost: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
tajemník: Bc. Aleš Hájek

Organizační struktura