velikost textu

Katedra numerické matematiky

UK » MFF » SEKCEM » KNM

Vedení

vedoucí: prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
zástupkyně vedoucího: doc. RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D.

Funkce a agendy

sekretářka: Hana Orosová
tajemník: doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.