velikost textu

prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.

Univerzita Karlova

Rektorát

místnost
Ovocný trh 5 - STOCKHAUS » 4. nadzemní podlaží - 3.patro » 303
(Oddělení kolegia rektorky)

Matematicko-fyzikální fakulta

e-mail
strakos@karlin.mff.cuni.cz
telefon
+420 951 553 371