velikost textu

doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.

Matematicko-fyzikální fakulta

osoba oprávněná k podpisu inter-institucionálních smluv Erasmus+ za fakultu (KNM)
koordinátor administrace studentské mobility Erasmus+ (KNM)
e-mail
felcman@karlin.mff.cuni.cz
telefon
+420 951 553 392