text size

Development Division

UK » PřF » DEK » ODR

Contacts

Address: Albertov 6, 128 00 Praha 2, Czech Republic

Management

head: Mgr. Jan Vyskočil

Funkce a agendy

department administrator: Andrea Johnová
webmaster: RNDr. Vladimír Zbranek

Organizational structure

Description

Odbor rozvoje zajišťuje prostřednictvím svých oddělení: Oddělení podpory vědy, Zahraniční oddělení a Oddělení projektového řízení agendu podpory vědecké činnosti, zahraničních mobilit, projektového a dotačního poradenství.