velikost textu

Fakulta humanitních studií

UK » FHS

Kontakty

Adresa: U Kříže 8, 158 00 Praha, Česká republika
Email: dekanat@fhs.cuni.cz
Telefon: +420 251 080 388
Fax: +420 251 620 611

Sídlo

Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8, Česká republika

Vedení

děkanka: Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.
proděkan pro přijímací řízení v pregraduálním studiu: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
proděkanka pro zahraniční styky: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
proděkanka pro doktorské studium: Ing. Jana Jeníčková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum: doc. PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
proděkan pro rozvoj: Mgr. Jan Tuček
proděkan pro pregraduální studium: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
tajemník: Mgr. Karel Strnad

Organizační struktura