velikost textu

Archivní citace

Archiv Univerzity Karlovy, fond Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, část fondu Farmaceutické studium (Protokoly farmaceutických zkoušek české Karlo-Ferdinandovy univerzity a Univerzity Karlovy), inventární číslo 14, Protokol o přísných zkouškách rigoróza farmaceutického na LF, strana 553