velikost textu

Návod k použití

Digitalizované archiválie je možné prohlížet podle struktury archivních fondů nebo přímo vyhledávat záznamy ke konkrétním studentům. Aplikace podporuje vygenerování archivní citace vztahující se k originálu uloženému v Archivu Univerzity Karlovy.

Prohlížení podle fondů

Jak začít?

Nejprve v levém menu vyberte fond, který chcete prohlížet. V současné době jsou přístupné části těchto fondů: Matriky Univerzity Karlovy, Matriky Německé univerzity v Praze, Právnická fakulta Univerzity Karlovy (část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK), Právnická fakulta Německé univerzity v Praze (část fondu Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF NU v Praze), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (část fondu Farmaceutické studium - Protokoly farmaceutických zkoušek), Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze (část fondu Farmaceutické studium - Protokoly farmaceutických zkoušek) a Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze (část fondu Knihy zkušebních protokolů). Základní informace o vybraném fondu naleznete pod odkazem Informace o fondu. Podrobné informace naleznete v Inventáři fondu.
V seznamu digitalizovaných knih nejprve vyberte inventární jednotku (knihu), kterou chcete prohlížet. Jako první strana se vám zobrazí náhled desek knihy.

Jak v knize listovat?

V knize můžete listovat prostřednictvím:
  • záložek v levém menu,
  • tlačítek ▕◀ (jít na první stranu), (jít na předchozí stranu), (jít na následující stranu), ▶▏ (jít na poslední stranu), umístěných dole pod obrazem,
  • posouváním posuvníku doprava a doleva,
  • pokud znáte číslo hledané stránky, můžete jej přímo zadat do textového pole pod obrazem a stisknout tlačítko Přejít.
Obraz v náhledu můžete:
  • zmenšovat nebo zvětšovat kolečkem myši nebo prostřednictvím tlačítek a ,
  • zobrazit v originální velikosti pomocí tlačítka a obnovit náhled celé strany pomocí tlačítka .
Pomocí tlačítka Zobrazit na celé obrazovce zvětšíte obraz strany na celou obrazovku.

Jak najít konkrétní osobu?

Pro nalezení konkrétní osoby potřebujete znát jméno, příjmení a alespoň přibližný rok (rozmezí let), ve kterém dotyčný/á studoval/a. Nejprve je nutné vyhledat jméno osoby v rejstříku. Rejstříky jsou zpravidla součástí knih. Matriky Univerzity Karlovy z období 1924–1939 (inv. č. 6–10) mají rejstřík v samostatné knize (inv. č. 17 Index matriky doktorů).

Jak se orientovat v rejstříku?

Na jednotlivá písmena rejstříku vedou odkazy z levého menu. Pozor na písmena české abecedy (Č, Ď, Ch, Ň, Ř, Š, Ž), v některých letech bývají řazena samostatně, někdy pod nezměkčenými písmeny (příp. Ch pod C), podobný problém je i s písmeny V a W. V německých rejstřících je Ch vždy pod C, I a J bývají spojená, v případě slovanských jmen začínajících na Č je možný zápis Tsch. Příjmení začínající na S bývají v německých rejstřících někdy rozdělena do záložek S, Sch, St. Zařazení příjmení k těmto záložkám však nebývá vždy správné (příjmení začínající na Sch mohou být pod S, pod Sch bývají i příjmení nezačínající těmito písmeny).
Vyberte odpovídající písmeno podle příjmení hledané osoby. Zobrazí se Vám první strana se jmény začínajícími tímto písmenem v rejstříku. V rámci daného písmene jsou jména studentů řazena abecedně podle roku promoce nebo data zkoušky. Nejprve je tedy třeba nalistovat rok, poté hledejte příjmení. Pozor, abecední pořadí v rámci roku je někdy nepřesné (rejstříky matrik NU jsou vedeny v rámci písmen chronologicky, takže jména nejsou v abecedním pořadí), doporučujeme tedy prohledat všechna jména. Vedle jména studenta je uvedeno číslo listu úřední knihy. To si prosím poznamenejte. Kniha inv. č. 17 Matrik Univerzity Karlovy obsahuje rejstříkové záznamy o doktorech Univerzity Karlovy také z let 1945–1952. Matriky, na které tyto záznamy odkazují, nejsou zpřístupněny z důvodu ochrany osobních údajů žijících osob.

Jak naložit s údajem z rejstříku?

Číslo strany můžete zadat přímo do pole Strana, případně můžete pomocí posuvníku nebo pomocí tlačítek přechodu mezi jednotlivými stránkami nalistovat příslušný list s údaji o promoci či zkoušce hledané osoby.

Jak citovat?

Pokud chcete nalezené informace citovat (např. v odborné literatuře), doporučujeme uvádět odkaz přímo na "papírový" originál uložený v Archivu Univerzity Karlovy. Tuto citaci můžete vygenerovat pomocí tlačítka Generovat archivní citaci nad pravým horním rohem náhledu stránky.

Vyhledávání podle jmen

Vyhledávací formulář otevřete tlačítkem v levém menu Hledání podle jmen. K vyhledání je vhodné vyplnit alespoň jedno pole vyhledávacího formuláře.
Místa a státy narození jsou uvedeny v podobě zapsané v původních pramenech, neodpovídají tedy současným jménům obcí a států. Pro nalezení studentů z konkrétní obce je proto nutné znát její historické názvy. Pro obce na území České republiky můžete nalézt jejich přehled v Historickém lexikonu obcí ČR 1869–2005, který je k dispozici na webových stránkách Českého statistického úřadu.
Ve vyhledávacím poli "fakulta" jsou použity následující zkratky:
BF UK Biologická fakulta Univerzity Karlovy
FF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
FF FaF UK Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – farmaceutické studium
FHF UK Filozoficko-historická fakulta Univerzity Karlovy
FiF UK Filologická fakulta Univerzity Karlovy
GGF UK Geologicko-geografická fakulta Univerzity Karlovy
LF UK Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
MFF UK Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
PF UK Právnická fakulta Univerzity Karlovy
PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
PřF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
PřF FaF UK Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – farmaceutické studium
TF UK Teologická fakulta Univerzity Karlovy
ZKG UK Zkušební komise pro učitelství na středních školách Univerzity Karlovy
FF NU Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze
FF FaF NU Filozofická fakulta Německé univerzity v Praze – farmaceutické studium
LF NU Lékařská fakulta Německé univerzity v Praze
PF NU Právnická fakulta Německé univerzity v Praze
PřF NU Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze
PřF FaF NU Přírodovědecká fakulta Německé univerzity v Praze – farmaceutické studium
TF NU Teologická fakulta Německé univerzity v Praze
ZKG NU Zkušební komise pro učitelství na středních školách Německé univerzity v Praze
FF KFU Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
FF FaF KFU Filozofická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity – farmaceutické studium
LF KFU Lékařská fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
PF KFU Právnická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
TF KFU Teologická fakulta Karlo-Ferdinandovy univerzity
Po vyhledání osob podle zadaných parametrů se nejprve zobrazí seznam nalezených osob se základními údaji. Podrobné informace k dané osobě a přehled stránek archiválií, na kterých se osoba vyskytuje, se zobrazí po kliknutí na jméno osoby. Po kliknutí na název vybrané strany se v nové záložce zobrazí stránka se skenem archivního dokumentu.