velikost textu

Vítejte na stránkách digitalizačního projektu "Studenti pražských univerzit 1882–1945"

Naleznete zde digitalizované dokumenty o studentech pražských univerzit v letech 1882–1945. Postupně zde budeme zveřejňovat matriky doktorů, rigorózní protokoly, katalogy posluchačů a zkušební protokoly české a německé univerzity v Praze.

V současné době jsou zveřejněny matriky doktorů Univerzity Karlovy v Praze (České Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze) z let 1882–1939, matriky doktorů Německé univerzity v Praze (Německé Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze, Německé Karlovy univerzity v Praze) z let 1882–1945, knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Univerzity Karlovy a knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při Právnické fakultě Německé univerzity v Praze z let 1877–1944. Jedná se o úřední knihy evidující osoby, které získaly doktorský titul nebo které skládaly zkoušku před státními zkušebními komisemi při právnických fakultách obou pražských univerzit. Prohlížení dokumentů zahájíte výběrem příslušného fondu v levém menu. V digitalizovaných úředních knihách je možné vyhledávat přímo podle jmen. Před zahájením prohlížení si prosím přečtěte Návod k použití.

On-line zpřístupňujeme pouze dokumenty z období 1882–1945, protože mladší archiválie mohou obsahovat citlivé osobní údaje žijících osob, a proto mohou být zpřístupněny jen s jejich souhlasem.

Projekt realizuje Ústav dějin UK a archiv UK ve spolupráci s Ústavem výpočetní techniky UK (tvorba webu a databáze).