velikost textu

Zkušební protokoly farmaceutů

Informace o části fondu
Inventář

Zkušební protokoly (úřední knihy)

Archiválie zpřístupňujeme výhradně pro badatelské využití. Další publikování, případně jiné komerční využití, je možné jen se souhlasem Archivu UK.