velikost textu

Knihy zkušebních protokolů státních zkušebních komisí při PF UK

Informace o části fondu
Inventář

Knihy protokolů

Archiválie zpřístupňujeme výhradně pro badatelské využití. Další publikování, případně jiné komerční využití, je možné jen se souhlasem Archivu UK.