velikost textu

Farmaceutické studium (Protokoly farmaceutických zkoušek české Karlo-Ferdinandovy univerzity a Univerzity Karlovy)

Informace o části fondu
Inventář

Knihy protokolů

Archiválie zpřístupňujeme výhradně pro badatelské využití. Další publikování, případně jiné komerční využití, je možné jen se souhlasem Archivu UK.