text size

Institute of Translation Studies

UK » FF » Katedry a ústavy » ÚTRL

Contacts

Email: utrl@ff.cuni.cz
Phone: +420 221 619 512

Office hours

Úterý 9:00–13:00
Čtvrtek 9:00–13:00

Registered office

Hybernská 3, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Management

director: PhDr. Bc. Tomáš Svoboda, Ph.D.
deputy director: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.

Funkce a agendy

department administrator Tajemník pro vědu ÚTRL FF UK: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.
OBD: doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D.
Zaměstnanecké mobility : PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
Studentské mobility: PhDr. Mgr. Petra Mračková Vavroušová, Ph.D.
SIS: PhDr. Vanda Obdržálková, Ph.D.