text size

Oddělení systémů vědy a výzkumu

UK » Další součásti » ÚVT » ISD » ISVEDA

Vedení

head: Mgr. Jan Popelka
university coordinator for the register of activities: Mgr. Marie Kovaříková
university coordinator for the register of outputs: Bc. Petra Niederlová
university coordinator for the register of identifiers: Bc. Petra Niederlová
university coordinator for the register of outputs: Mgr. Marie Paráková
university coordinator for the register of identifiers: Mgr. Marie Paráková