text size

Computer Science Centre

UK » Další součásti » ÚVT

Contacts

Email: office@uvt.cuni.cz
Phone: +420 224 491 647

Registered office

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1, Czech Republic

Management

director: Ing. Marek Kalika, Ph.D.
deputy director: Ing. Štěpánka Fikaisová, MBA
deputy director: Mgr. František Potužník

Organizational structure