text size

Department of Stomatology

UK » LFPl » ZPproVaVVč » Kliniky » SK

Contacts

Phone: +420 377 104 701 [i]

Registered office

alej Svobody 80, 323 00 Plzeň, Czech Republic

Management

head: doc. MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D.
deputy head Zástupce přednosty pro fantomovou učebnu: MUDr. Hana Hecová, Ph.D.
deputy head pro výchovnou a vědeckou činnost: MUDr. Jan Netolický, Ph.D.

Funkce a agendy

secretary: Hana Březinová
secretary: Bc. Martina Hynková, DiS.